Školní zpravodaj

Plenér 2018

V týdnu od 16. 9. do 21. 9. 2018 absolvovali studenti třídy U3 kurz malby a kresby v plenéru pod vedením učitelů uměleckých oborů Lenky Kašpárkové, Lenky Szwedové a s dozorem třídní učitelky Pavly Nedopilkové. Přestože je to kurz povinný, studenti se na něj každoročně velmi těší. Mají si zde totiž možnost vyzkoušet i výtvarné techniky a přístupy, se kterými se v běžné výuce nesetkávají, a v neposlední řadě je tento pětidenní kurs skvělou příležitostí k utužení kolektivu třídy i k navázání hlubšího kontaktu pedagogů s žáky.

Atleti mezi krajskou elitou

Jak jste již četli na našich stránkách, družstvo atletů v září vybojovalo 3. místo v okrese. V posledním zářijovém víkendu jsme se dozvěděli, že vítězové okresu ze "Zemědělky" se krajského finále nezúčastní, takže naše družstvo postupuje místo nich. Chvála bohu za internet a Školu online; díky tomu se nám podařilo svolat družstvo a rozšířit ho o další členy.

S Erasmem až na ostrovy

V roce 2016 se Střední škola umělecká a průmyslová Opava zapojila do mezinárodního programu Erasmus+, vzdělávací mobilita jednotlivců. Do dvouletého projektu „Evropa otevřená strojařům“ jsou zapojeni žáci třetích ročníků maturitních oborů strojírenství a informační technologie. Po schválení grantové žádosti Schvalovací komisí Programu Erasmus+ v roce 2017 mohlo díky finanční podpoře Evropské unie absolvovat třítýdenní stáže v Anglii a Irsku 20 žáků školy a také v tomto školním roce vyjede dalších 20 stážistů na zkušenou.

Návrat šachové tradice

Od konce září se do naší školy po letech vrátila tradice - opět se zde pod odborným vedením hrají šachy. Do šachového kroužku se rozhodli zapojit nejen žáci naší školy, ale také několik žáků jiných opavských škol.

Ať už budeme šachy považovat za deskovou hru nebo za odvětví sportu, nezměníme nic na tom, že jsou v dnešní době populární a hrají je miliony lidí. Šachy dokáží rozvíjet logické, taktické a strategické myšlení, které se může hodit nejen ve školních lavicích, ale určitě najde široké uplatnění také v reálném životě. V neposlední řadě se šachy podílejí na tvorbě charakteru, kdy se hráči učí zvážit riziko, přinést oběť, správně se rozhodnout či přijmout prohru.

Naši atleti bodovali

Ve středu 19. 9. 2018 jsme se po několikaleté odmlce opět zúčastnili okresního kola ve Středoškolském atletickém poháru. Hned od rána nám přálo počasí a nadšení atletů slibovalo skvělé výkony. Družstvo SŠPU tvořilo 9 závodníků, přičemž maximální počet je 12 členů. Každý z nich může závodit ve dvou individuálních disciplínách a jedné štafetě. V jedné disciplíně pak mohlo mít družstvo tři zástupce a do výsledku družstva se započítával výsledek dvou nejlepších.

Štítky