Školní zpravodaj

Plenér 2018

V týdnu od 16. 9. do 21. 9. 2018 absolvovali studenti třídy U3 kurz malby a kresby v plenéru pod vedením učitelů uměleckých oborů Lenky Kašpárkové, Lenky Szwedové a s dozorem třídní učitelky Pavly Nedopilkové. Přestože je to kurz povinný, studenti se na něj každoročně velmi těší. Mají si zde totiž možnost vyzkoušet i výtvarné techniky a přístupy, se kterými se v běžné výuce nesetkávají, a v neposlední řadě je tento pětidenní kurs skvělou příležitostí k utužení kolektivu třídy i k navázání hlubšího kontaktu pedagogů s žáky.

Tentokrát jsme se se studenty vypravili do malebné přírody Jeseníků, do Dolní Moravice, kde vzniklo velké množství velmi kvalitních prací inspirovaných nádhernou přírodou. Přínosem malování v plenéru je bezesporu také to, že se zde většina studentů kresebně uvolní, což se potom zákonitě projeví i lepšími výsledky školních prací v praktických předmětech. Účastníci letošního plenéru přistupovali ke své práci velmi kreativně, vyzkoušeli si nejen klasické kresebné techniky, jako například kresbu uhlem, tužkou, perem či rudkou, ale pouštěli se také do různých malířských a kombinovaných technik.
Práce byla v každém dni rozdělena do dvou bloků, kdy studenti dostali zadaný úkol či téma, např. krajina, zvířata, architektura, apod. Každý večer byla práce studentům ústně hodnocena a okomentována.

V rámci plenéru byli také studenti každé dopoledne od 8 – 10 hodin ústně zkoušeni z anglického jazyka jako příprava k maturitní zkoušce.
Vybrané práce jsou vystaveny na chodbě v 1. patře a veřejnosti budou přístupné během Týdnu otevřených dveří 8. - 12. 10. od 8:00 do 17:00 hodin.

Mgr. Pavla Nadopilková, třídní učitelka

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky