Projekty

SŠPU vzdělává pro 21. století

Název projektu: SŠPU vzdělává pro 21. století
Operační program Jan Amos Komenský
Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001060
Projekt je realizován v období od 01.09.2022 do 31.08.2025 a je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zapojení naší školy do projektu EDUgrant

Odkaz na profil naší školy na webu EDUgrant: https://edugrant.cz/stredni-skola/stredni-skola-prumyslova-a-umelecka-opava-prispevkova-organizace/

Naše škola se zapojila do projektu EDUgrant, který si klade za cíl podpořit školy, které chtějí aktivně a smysluplně využívat moderní technologie ve výuce s důrazem na vhodnou metodiku. V rámci tohoto projektu společnost EDUteam zajistila partnery pro podporu českých škol a s jejich finanční pomocí posouvá školy v získávání nových technologií a rozvoji kompetencí českých učitelů pro využití těchto technologií ve školní výuce.

Pro umělecký obor grafický design jsme v rámci EDUgrantu požádali o grafické tablety Wacom Cintiq 16 s dotykovou obrazovkou, které jsou v současné době ve velké míře využívány mimo jiné i grafickými designéry. Jelikož takovéto tablety ve škole nemáme, velmi rádi bychom díky grantu umožnili našim žákům, naučit se během studia s tímto nástrojem pracovat, aby podobné zařízení byli schopni následně v praxi používat.

Tablety budou využívány zejména v praktických výtvarných předmětech, jako jsou: navrhování, praktická cvičení, propagační grafika, základy fotografování, ICT nebo písmo. Uplatní se během celého studia, napříč všemi čtyřmi ročníky. Již v 1. ročníku v předmětech ICT a základy fotografování mohou být žáci poprvé seznamováni s těmito tablety, aby jim pak ve vyšších ročnících zjednodušily práci v grafických programech a umožnily dosahovat lepších výsledků při tvorbě jejich návrhů, ilustrací, fotografií atd.

Primárně mají být tablety určeny pro žáky oboru Grafický design. Dále je ale také možné, aby s tablety pracovali i žáci dalších dvou výtvarných oborů, které na škole máme, a to jsou Průmyslový design a Tvorba hraček a herních předmětů, kde mohou také najít široké uplatnění.

Projekt „Šablony II na SŠPU v Opavě“

Projekt je realizován v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 a je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt „Evropa otevřená strojařům“ v rámci programu Erasmus+

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695,  2019-1-CZ01-KA102-060043

V srpnu roku 2019 byl na naší škole ukončen první projekt mezinárodního programu Erasmus+, vzdělávací mobilita jednotlivců, na kterém jsme začali pracovat v roce 2016. Během let 2018 a 2019 byli do projektu „Evropa otevřená strojařům“ zapojeni žáci třetích ročníků maturitních oborů strojírenství a informační technologie. Po vypracování grantové žádosti, která byla schválena Schvalovací komisí Programu Erasmus+ v květnu 2017, mohlo díky finanční podpoře Evropské unie absolvovat třítýdenní stáže v Anglii a Irsku 40 žáků naší školy.

V květnu 2018 a 2019 vycestovalo 20 žáků strojírenství na stáž do Londýna a 20 žáků informační technologie do irského hlavního města Dublinu. O své nezapomenutelné zážitky a zkušenosti se podělili v aule naší školy s ostatními žáky a také pedagogy:

Projekt Erasmus+ je velmi prestižní záležitost. Ačkoliv má výsledky především v nehmotné podobě, přispívá ke zlepšení jazykové vybavenosti, schopnosti se samostatně pohybovat v cizí zemi a ke zkvalitnění odborných znalostí. Účastníci získali zahraniční praxi, kterou mohou doložit celoevropsky uznatelným certifikátem Europass – mobility, čímž se bezpochybně zlepšuje jejich postavení na trhu práce.

V roce 2018 naše škola požádala o nový projekt, který byl na jaře roku 2019 schválen. To znamená, že i v letech 2020 a 2021 vyjede dalších 52 žáků na zkušenou do Anglie, Irska a nově také žáci uměleckých oborů do Německa. Stážisté jsou vybíráni na základě jejich prospěchu, úrovně angličtiny a odborných znalostí svými třídními učiteli spolu s učiteli odborných předmětů.

 


Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002695

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování dvou laboratoří virtuální reality svařování a obrábění. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu laboratoří včetně sociálního zázemí, zajištění konektivity školy a vybudování odpočívacího koutu s úpravou zeleně.

Podrobnější informace o projektu

Partner projektu

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace.


 

Výuka pro Průmysl 4.0

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazuje na již realizovaný projekt Mechatronika (ROP). V rámci projektu se bude rozšiřovat stávající vybavení učeben či budovat a vybavovat nové učebny.

Podrobnější informace o projektu

Partneři projektu

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace


Modernizace výuky informačních technologií

Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/25.01382

Cíl projektu

Hlavní cíl projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání v oblasti počítačových sítí na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje.

Podrobnější informace o projektu

Výstupy projektu

Výstupem projektu je šest plně zmodernizovaných učeben pro výuku počítačových sítí (na každé ze zapojených škol byla zmodernizována jedna učebna). Učebny jsou plně vybaveny moderním ICT vybavením potřebným pro práci s počítačovými sítěmi, byl nakoupen související nábytek (pracovní stoly, židle pro studenty, katedra, židle pro vyučujícího, skříň pro učební pomůcky), prezentační technika a byly provedeny nutné elektroinstalační práce. V rámci projektu byli vyškolení učitelé odborných předmětů. Zmodernizované učebny umožní řešení mnohem širšího spektra úloh a praktickou simulaci reálných situací z praxe, čímž dojde k výraznému zkvalitnění výuky. Výstupy projektu jsou rovněž využívány pro potřeby volnočasových aktivit a kroužků.


Mechatronika

Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/19.01196

Cíl projektu

Cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky prostřednictvím vybudování laboratoří se speciálním přístrojovým vybavením, zařízením a nábytkem a aby se výuka odborných předmětu výrazně přiblížila praxi, vzrostla uplatnitelnost absolventů na trhu práce. A v neposlední řadě, aby došlo k naplnění cílů a obsahu vzdělávání, jak stanoví rámcové a školní vzdělávací programy.

Podrobnější informace o projektu

Výstupy projektu

V rámci realizace projektu byly v partnerských školách vybudovány učebny pro výuku mechatroniky, vybavené technologickým nábytkem, výpočetní technikou, moderními měřícími přístroji a především pneumatickými a elektropneumatickými výukovými systémy.

Partnery projektu byly Střední škola průmyslová, Krnov, p.o.; Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o.; Střední průmyslová škola, Karviná, p.o.; Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, p.o.; Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o.; Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o.


Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

Naše škola se účastnila projektu „Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK“

Cíle projektu:

 1. Zvýšení motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech. 
 2. Zvýšení kvality odborného vzdělávání na zapojených středních školách:
 • tvorba a pilotní ověření inovativních vzdělávacích příruček pro výuku odborných předmětů;
 • zajištění materiálních podmínek;
 • pořízení didaktického vybavení;
 • rozvoj spolupráce mezi školami navzájem a s dalšími subjekty nadregionálním trhu práce;
 • zvyšování a posílení kompetencí pedagogů.

Přehled aktivit doposud realizovaných na naší škole:

 • Dny otevřených dveří
 • Exkurze do automobilek
 • Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně
 • Tvorba příručky Mechanika II
 • Tvorba příručky Programování webových aplikací a programování v jazyce C
 • Tvorba podpůrných materiálů pro strojírenskou technologii
 • Soutěž pro žáky ZŠ ve tvorbě počítačových prezentací
 • Soutěž pro žáky ZŠ ve skládání modelů stavebnicí MERKUR
 • Zvyšování kompetencí pedagogů