Školská rada

Informace o zřízení školské rady

Na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla k 1. září 2005 zřízena školská rada školy.

Dne 10. 9. 2020 proběhly volby do nové školské rady.

Dne 29. 8. 2022 proběhly doplňující volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků - jeden člen.

Členové školské rady

Zástupci zřizovatele jmenováni radou kraje

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků

Školská rada