Školská rada

Informace o zřízení školské rady

Na základě usnesení rady kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005 a ve smyslu ustanovení § 167 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla k 1. září 2005 zřízena školská rada školy.

Dne 14. 9. 2023 proběhly volby do nové školské rady.

Členové školské rady

Zástupci zřizovatele jmenováni radou kraje

Zástupci pedagogických pracovníků školy

Zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků

Školská rada