Výchovné poradenství

Kontakt - výchovný poradce

Výchovným poradcem na škole je MgA. Lenka Szwedová

Konzultační hodiny (kabinet č.133 - u tělocvičny)

  • Pondělí: 

    • 14:10-14:55 konzultační hodina pro pedagogy

    • 15:00-16:00 konzultační hodina pro rodiče a žáky

  • další termíny konzultací po domluvě

Kontaktní e-mail: szwedova@sspu-opava.cz

Telefon: +420 731 629 082

Poradenská činnost

  • v oblasti ochrany práv dítěte v oblasti integrace žáků se zdravotním postižením
  • v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami
  • v oblasti poruch učení a chování
  • profesní a kariérové poradenství

Dokumenty ke stažení