Výchovné poradenství

Kontakt - výchovný poradce

Výchovným poradcem na škole je MgA. Lenka Szwedová

Konzultační hodiny

  • pátek 9:45 - 11:35 hod., kabinet č.133 (u tělocvičny)

  • další termíny konzultací po telefonické domluvě

Kontaktní e-mail: szwedova@sspu-opava.cz

Telefon: +420 731 629 082

Poradenská činnost

  • v oblasti ochrany práv dítěte v oblasti integrace žáků se zdravotním postižením
  • v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami
  • v oblasti poruch učení a chování
  • profesní a kariérové poradenství

Dokumenty ke stažení