Prohlášení o přístupnosti

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení se vztahuje na web https://www.sspu-opava.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu s výjimkou části popisků u obrázků.

Nepřístupný obsah

Veřejná část webu neobsahuje nepřístupný obsah. Na některých internetových stránkách jsou vložené soubory PDF a DOC, které jsou čitelné ve standardních prohlížečích a programech.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. srpna 2020 vlastním posouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud máte problémy s čitelností internetové stránky, chcete si vyžádat informaci nebo obsah, kontaktujte Mgr. Marka Lučného, lucny@sspu-opava.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že s pomocí výše uvedených kontaktních údajů nedosáhnete uspokojivé odpovědi, můžete se obrátit na:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz