Preventivní program

Kontakt - metodik prevence

Školní metodik prevence na škole je Mgr. Daniela Kubová.

Konzultace:

Termín konzultací je možný po telefonické domluvě (kabinet uměleckých učitelů v přízemí č. 108).

Kontaktní e-mail: kubova@sspu-opava.cz

Důležité odkazyMalý průvodce riziky kyberšikany (ke stažení v PDF)

Nenech to být - pomoc při odhalování šikany

NNTB logo


Linka bezpečí

Linka bezpečí 116 111 - zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let

Rodičovská linka 840 111 234, 606 021 021

www.linkabezpeci.cz

Rodiče, děti a jejich problémy - dokument PDF


Krizová telefonní linka

Poradenská linka pro pedagogy, rodiče a děti

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR poskytuje poradenské služby pro školy a školská zařízení, pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče v oblasti preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a v oblasti další vzdělávací cesty.

Poradenská linka je určena primárně pedagogickým pracovníkům v rámci celé České republiky, kterým je nápomocna výlučně při řešení problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí. Určena je zejména těm, kteří nemají možnost konzultovat problematické a dlouhodobé kritické situace, které se jim nepodařilo vyřešit svépomocí či najít podporu ve svém okolí, např. u vlastního školního psychologa.

Linka navíc shromažďuje kontakty na instituce, které mohou být školami využívány, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, psychologové a psychiatři, linky důvěry určené pro celou populaci, seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci, krizová centra a jiné.

Telefonická linka je zcela anonymní a je k dispozici na telefonním čísle 841 220 220 (zpoplatněno dle tarifních pásem v rámci České republiky) v pracovních dnech 8:00 - 16:00


Národní linka pomoci AIDS

www.prevencehiv.cz

HIV

Rady pro děti i rodiče pro bezpečné používání internetu

Bezpečný internet

www.bezpecnyinternet.cz


Prezentace žáků na téma protidrogová prevence

V rámci mezipředmětových vztahů vytvořili žáci třídy IT1 zajímavé prezentace, které se týkají některých negativních jevů ohrožujících zejména mladou generaci. Nejpovedenější prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout v programu MS Power Point: