Přijímací řízení na technické obory

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 (pro školní rok 2022/2023)

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2020/2021, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2022/2023.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

Podmínky přijetí pro školní rok 2022/2023

Ke studiu technických oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni:

podle prospěchu na základní škole a podle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Dny otevřených dveří

  • čtvrtek 18. listopadu 2021 od 14:30 do 17:00 hod. - pro  technické i pro uměleckoprůmyslové obory prezenční formou;
  • úterý 23. listopadu 2021 od 10.00 do 18:00 hod. - on-line veletrh středních škol prostřednictvím videohovoru;
  • čtvrtek 13. ledna 2022 od 14:30 do 17:00 hod. - prezenční formou;
  • pondělí 24. ledna 2022 od 10.00 do 18:00 hod. - on-line veletrh středních škol prostřednictvím videohovoru.

Veletrh povolání

Přihlášky ke studiu

do 1. 3. 2022 budou předloženy na SŠ

Přihlášku k přijímacímu řízení je možné doručit těmito způsoby:
•    osobně na sekretariát školy – v úředních hodinách;
•    osobně do poštovní schránky umístěné na budově školy;
•    využitím provozovatelů poštovních služeb;
•    prostřednictvím datové schránky fyzické osoby – zákonného zástupce uchazeče. Pozor, nelze využít datovou schránku právnické osoby!

Dle přílohy č. 2 NV 211/2010Sb. v platném znění, pro uchazeče o přijetí na obory 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ a 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, se nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Zdravotně znevýhodněný/postižený uchazeč, který požaduje, aby jeho znevýhodnění/postižení bylo při přijímací zkoušce zohledněno, je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými dokumenty (rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění nebo posudek školského poradenského zařízení), a to nejpozději do data rozhodného pro odevzdání přihlášky.

Písemné testy

Písemné testy v rámci jednotné zkoušky přijímacího řízení proběhnou 12. a 13. dubna 2022, (náhradní termín bude 10. a 11. května 2022).

Další informace ke studiu Vám poskytnou

Ubytování a stravování pro naše studenty

  • Ubytování – zařízení při SŠT – COP, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava 5, tel.: 555 538 100
  • Stravování – školní jídelna Rybí trh 78 Opava, tel.: 553 714 807 nebo jídelna Mendelova gymnázia tel.: 553 714 569

Přílohy

Ochrana osobních údajů

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde