Přijímací řízení na technické obory

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro obor STROJÍRENSTVÍ ve školním roce 2023/2024 (pro školní rok 2024/2025)

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, II. kolo přijímacího řízení, které proběhne ve školním roce 2023/2024, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2024/2025 (počet přijímaných žáků – 7).

Zájemci o studium odevzdají přihlášku do pátku 24. května 2024. Uchazeči jsou ke studiu přijímáni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky v souladu s platnou legislativou. Výsledky II. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 21. června 2024.

Přílohy

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 (pro školní rok 2024/2025)

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2023/2024, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2024/2025.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

Podmínky přijetí pro školní rok 2024/2025

Ke studiu technických oborů jsou žáci a uchazeči přijímáni:

podle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v souladu s platnou legislativou.

Dny otevřených dveří

  • čtvrtek 23. listopadu 2023 od 14:30 do 17:00 hod. - pro  technické i pro uměleckoprůmyslové obory prezenční formou;
  • čtvrtek 11. ledna 2024 od 14:30 do 17:00 hod. - pro  technické obory prezenční formou.

Veletrh povolání

Přihlášky ke studiu

se odevzdávají od 1. února do 20. února 2024.

Způsob podání přihlášky

  1. Elektronickou přihláškou - videonávod
  2. Výpisem ze systému - videonávod
  3. Tiskopisem

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

Podrobnější informace k podání přihlášky zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Dle přílohy č. 2 NV 211/2010Sb. v platném znění, pro uchazeče o přijetí na obory 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ a 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, se nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Zdravotně znevýhodněný/postižený uchazeč, který požaduje, aby jeho znevýhodnění/postižení bylo při přijímací zkoušce zohledněno, je povinen doložit tuto skutečnost příslušnými dokumenty (rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění nebo posudek školského poradenského zařízení), a to nejpozději do data rozhodného pro odevzdání přihlášky.

Písemné testy

Písemné testy v rámci jednotné zkoušky přijímacího řízení proběhnou 12. a 15. dubna 2024, (náhradní termín bude 29. a 30. května 2024).

Další informace ke studiu Vám poskytnou

Ubytování a stravování pro naše studenty

  • Ubytování – zařízení při SŠT – COP, Kolofíkovo nábřeží 51, Opava 5, tel.: 555 538 100
  • Stravování – školní jídelna Rybí trh 78 Opava, tel.: 553 714 807 nebo jídelna Mendelova gymnázia tel.: 553 714 569

Přílohy

Ochrana osobních údajů

Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde