Umělecká rada

Umělecká rada je poradním orgánem ředitele školy. Schází se jednou za měsíc a formuluje dlouhodobé a střednědobé vize rozvoje uměleckých oborů.

Členové umělecké rady