Informace o studiu

Přehled studijních oborů

Technické obory - denní studium

Uměleckoprůmyslové obory - denní studium

O studiu technických oborů

Studiem získají absolventi potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání technika ve zvoleném oboru. 

Rozsah výuky všeobecně vzdělávacích předmětů je předpokladem i pro další úspěšné vysokoškolské studium. 

Po celou dobu studia je vyučován cizí jazyk (anglický nebo německý), studenti získají i základní ekonomické znalosti (psaní strojem, účetnictví, management).

Odborné vzdělání oboru informační technologie je zaměřeno

Odborné vzdělání oboru strojírenství se zaměřuje

O studiu uměleckých oborů

Hlavním posláním a cílem studia je přirozený rozvoj talentu, který prokazují studenti již při svém přijetí. Studium připravuje mladé výtvarníky nejen po stránce umělecké, ale i odborné a řemeslné.

Úroveň výuky všeobecně vzdělávacích předmětů umožňuje absolventům pokračovat ve vysokoškolském studiu nejen na prestižních uměleckých školách, ale i studiu pedagogických a dalších humanitních oborů.

Po celou dobu studia je vyučován cizí jazyk, který je i maturitním předmětem.

Odborné vzdělání uměleckých oborů se opírá

Jak se připravit ke studiu na uměleckých oborech

Podrobnější informace pro uchazeče

Nabídka studia na SŠPU Opava (PDF)

Informační rozcestník (PDF)

Soubor plný odkazů na informace o škole a možnostech studia, na práce žáků, ukázky výukových materiálů, videa, prezentace i zajímavé články na webu.

Prohlédněte si videa o škole a nabízených studijních oborech