Informace pro maturanty

Důležité informace k maturitám

Podrobné jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období MZ v roce 2023

Sdělení ředitele školy, kterým se určují konkrétní termíny konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023

Sdělení ředitele školy, kterým se stanovuje způsob záznamu písemné práce profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023

Žádost o nahrazení zkoušky z anglického jazyka


Model maturitní zkoušky 2023 na SŠPU Opava - obor IT

Maturitní témata 2023 - ústní zkouška - profilová část - obor IT

Model maturitní zkoušky 2023 na SŠPU Opava - obor STV

Maturitní témata 2023 - ústní zkouška - profilová část - obor STV

Školní seznam literárních děl 2023 - technické obory


Model maturitní zkoušky 2023 na SŠPU Opava - umělecké obory

Maturitní témata 2023 - ústní zkouška - profilová část - obor PD a THHP

Maturitní témata 2023 - ústní zkouška - profilová část - obor GD

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída U4

Školní seznam literárních děl 2023 - umělecké obory

Rozvrh maturitních zkoušek třídy U4 - podzimní termín 2022