Informace pro maturanty

Důležité informace k maturitám

Podrobné jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období MZ v roce 2022

Sdělení ředitele školy, kterým se stanovuje způsob záznamu písemné práce profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022

Sdělení ředitele školy, kterým se určují konkrétní termíny konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022


Model maturitní zkoušky 2022 na SŠPU Opava - obor IT

Maturitní témata 2022 - ústní zkouška - profilová část - obor IT

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída IT4

Model maturitní zkoušky 2022 na SŠPU Opava - obor STV

Maturitní témata 2022 - ústní zkouška - profilová část - obor STV

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída SV4A

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída SV4B

Školní seznam literárních děl 2022 - technické obory


Model maturitní zkoušky 2022 na SŠPU Opava - umělecké obory

Maturitní témata 2022 - ústní zkouška - profilová část - obor PD

Maturitní témata 2022 - ústní zkouška - profilová část - obor GD

Maturitní témata 2022 - ústní zkouška - profilová část - obor THHP

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída U4

Školní seznam literárních děl 2022 - umělecké obory

Rozvrh maturitních zkoušek třídy U4 - jarní termín 2022