Informace pro maturanty

Důležité informace k maturitám

Termíny konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024

Způsob záznamu písemné práce profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024

Jednotné zkušební schéma - didaktické testy - jaro 2024

Podrobné jednotné zkušební schéma - didaktické testy - jaro 2024


Model maturitní zkoušky 2024 na SŠPU Opava - obor IT

Maturitní témata 2024 - ústní zkouška - profilová část - obor IT

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída IT4

Model maturitní zkoušky 2024 na SŠPU Opava - obor STV

Maturitní témata 2024 - ústní zkouška - profilová část - obor STV

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída SV4A

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída SV4B

Školní seznam literárních děl 2024 - technické obory


Model maturitní zkoušky 2024 na SŠPU Opava - umělecké obory

Maturitní témata 2024 - ústní zkouška - profilová část - obor PD a THHP

Maturitní témata 2024 - ústní zkouška - profilová část - obor GD

Způsob a kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky - třída U4

Katalog zadání témat praktických maturitních zkoušek uměleckých oborů pro jarní období 2024

Školní seznam literárních děl 2024 - umělecké obory