Veřejné zakázky

Výzva k předložení nabídky Veřejná zakázka - Výměna radiátorů a osazeni termostatickými ventily

Veškeré technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. v termínu od 22. 6. 2015 do 29. 6. 2015.

Výzva k předložení nabídky - Oprava komínů na ul. Práskova 8 a malování prostor školy

Veškeré technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. do pátku 27. 5. 2016. Prohlídka staveniště je možná ve středu 25. 5. 2016 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.

Výzva k předložení nabídky - Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž vč. uvedení do provozu 2 ks plynových kotlů na ul. Praskova 399/8. Akce dále zahrnuje drobné úpravy prostoru kotelny pro následné osazení kotlů nových. Veškeré technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. do čtvrtku 7. 7. 2016. Prohlídka staveniště je možná ve středu 28. 6. 2016 od 9:00 do 12:00 hod.

Výzva k předložení nabídky - Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky je:  Oprava zděného plotu – sokl s cihelnou hlavicí, zděné omítané sloupky s hlavicí a výměna pletivové výplně za plotové pole kované se špicí žárově pozinkované, vše na pozemku Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizace na parcele 551, pouze na straně od ulice Praskova. Výměna drátěného plotu – sloupky + plotová pole žárově pozinkované na pozemku školy + posuvná brána, závora a branka, vše na parcele školy 562/3 na straně od ulice Praskova a od ulice Gymnazijní (562/2). Dodat, nainstalovat, zprovoznit a sesynchronizovat nový kamerový systém školy se stávajícím systémem a rozšířit datové uložiště pro kamerový systém.

Veškeré technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. do pondělí 19. 9. 2016. Prohlídka staveniště je možná v pátek 9. 9. 2016 v době 9:00 – 12:00 hod.

Výzva k předložení nabídky - Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky je: dodání nového hardware pro vybavení počítačové učebny na Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizaci, Praskova 399/8, 746 01 Opava. Jedná se o 18 ks stejných smontovaných PC a monitorů, 1 ks smontovaného „serveru“ s monitorem. Dále notebooky, projektory, stropní držáky, kabely na 230 V a VGA kabely různé délky. Veškeré bližší technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. do pondělí 21. 10. 2016.

Výzva k předložení nabídky - Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky je: Oprava jedné třetiny střechy – výměna krytiny, klempířských prvků střechy, sanace prvků krovu napadených dřevokaznými činiteli a fungicidní a insekticidní ošetření krovu na Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizaci, Praskova 399/8, 746 01 Opava. Veškeré bližší technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. do pátku 19. 5. 2017.

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Předmětem veřejné zakázky je: Oprava dvou třetin střechy – výměna krytiny, klempířských prvků střechy, sanace prvků krovu napadených dřevokaznými činiteli a fungicidní a insekticidní ošetření krovu na Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizaci, Praskova 399/8, 746 01 Opava. Veškeré bližší technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. do pátku 11. 5. 2018.

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Předmětem veřejné zakázky je: Sanace suterénního zdiva na budovách školy na ulici Praskova, 746 01 Opava, v rozsahu dle příloh. Veškeré bližší technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. do čtvrtku 31. 1. 2019.

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Předmětem veřejné zakázky je: Oprava vnější kanalizace školy a vyasfaltování dvora školy na ulici Praskova 399/8, 746 01 Opava. Veškeré bližší technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech do 25. 5. 2023.

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby v rámci projektu 
„Energetické úspory VI. etapa – SŠPU Opava“. Veškeré bližší technické informace k veřejné zakázce jsou dostupné na sekretariátě školy v pracovních dnech do pondělí 7. 8. 2023.