Školní zpravodaj

Cambridgeské pretesty 11. 2. 2020

Vážení studenti,
V úterý 11. 2. 2020 se od 13:00 na naší škole uskuteční pretesty cambridgeských jazykových zkoušek na úrovni B1-PET, B2-FCE a C1-CAE, které každoročně organizujeme ve spolupráci s jazykovou školou Hello. Zkoušky jsou uznávány univerzitami, soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Každý, kdo úspěšně složí zkoušku Cambridge English, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.
Zkoušek se zúčastní 80 studentů naší školy a ti budou prověřeni ze čtyř jazykových dovedností – čtení, psaní, poslechu a Use of English.
Během čtyř týdnů budou testy vyhodnoceny a výsledky individuálně sděleny všem uchazečům. Ostré zkoušky proběhnou v prostorách naší školy 17. – 18. 4. 2020

Ceník platný pro rok 2020:
PET: 2 710,-Kč
FCE: 4 310,-Kč
CAE: 4 410,-Kč.

Loňským úspěšným absolventům, kteří se přihlásí na další zkoušku v tomto roce, bude poskytnuta sleva 30%.
PET: 1 897,-Kč
FCE: 3 017,-Kč
CAE: 3 087,-Kč.

V případě, že máte zájem vyzkoušet si cambridgeské zkoušky nanečisto, přihlaste se u svých vyučujících anglického jazyka.

Pavla Nedopilková

Štítky