Školní zpravodaj

Matematický náboj

Po roční pauze se studenti naší školy opět zúčastnili soutěže Matematický náboj, která se konala 21. dubna 2023. Všechna tři sestavená soutěžní družstva statečně bojovala, aby během dvouhodinového klání vyřešila co nejvíce příkladů. Přes veškerou snahu se však nedařilo postupovat v řešení příkladů dost rychle, a tak se nakonec v silné konkurenci středních škol z celé ČR zařadily naše týmy do druhé poloviny výsledkové listiny. Studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme do dalšího ročníku více štěstí.

Úspěch v krajském kole programátorské soutěže

Velmi úspěšně reprezentovali školu oba naši zástupci v letošním krajském kole tradiční soutěže v programování. Jakubu Heisigovi (IT4) uniklo o jediný bod vítězství v kategorii "Programování mikrořadičů", ale i druhé místo ve velmi kvalitní krajské konkurenci je skvělým počinem a dobrým předpokladem pro postup do celostátního finále. Výborně si vedl i v nejvíce zastoupené kategorii "Programovací jazyky" Matěj Kotrba (IT3), který ziskem 37 bodů obsadil šesté místo. Blahopřejeme!

Krajské kolo matematické olympiády

Do 72. ročníku matematické olympiády se přihlásili dva žáci naší školy: Filip Jedlička z IT1 a Ondřej Kuděla z SV1A.
Matematická olympiáda kategorie C probíhá ve dvou kolech - školním a krajském. Školní kolo má dvě části, kdy žáci nejdříve samostatně vypracovali 6 úloh v domácí části, poté řešili 3 úlohy podobného typu v klauzurní části školního kola.

Vzdělávací exkurze třídy IT3 – Praha 2023

První den v Praze jsme navštívili Břevnovský klášter a přilehlý hřbitov. Odtud jsme se přesunuli na Vyšehrad a prošli si Slavín, kde jsou pochovány významné osobnosti české historie. Druhý den dopoledne jsme si prohlédli Národní technické muzeum a večer jsme zhlédli hru Balada pro banditu v Divadle na Vinohradech. Třetí den nás čekal Pražský hrad, odtud jsme se vydali Nerudovou ulicí na Malou Stranu a přes Karlův most na Staroměstské náměstí. A protože se exkurze všem moc líbila, třeba se do Prahy ještě někdy vrátíme.

Kniha zelených pohádek

Žáci 1. a 2. ročníku uměleckých oborů se v průběhu dubna zúčastnili soutěže s názvem „Kniha zelených pohádek“. Toto literárně-výtvarné soutěžní klání pro mladé autory do 18 let vyhlašuje Odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Žáci měli za úkol napsat pohádku nebo báseň s ekologickou tematikou a doplnit ji vhodnou ilustrací. Do soutěže jsme vybrali a zaslali celkem šestnáct příspěvků, které se budou ucházet o přízeň poroty. Ty nejlepší se pak stanou součástí Knihy zelených pohádek, již Moravskoslezský kraj vydá v průběhu tohoto roku a která bude šířena bezplatně. Budeme našim studentům držet palce!

Štítky