Školní zpravodaj

Hydrogen Grand Prix 2024: postoupili jsme do světového finále!

Dne 28. května 2024 se naše škola popáté zúčastnila závodu RC autíček na vodíkový pohon Hydrogen Grand Prix kategorii STOCK. Závody probíhaly v ostravském Trojhalí Karolína. Letošní tým, tvořený šesti žáky oboru strojírenství ze tříd SV3A a SV2A, připravil pod odborným vedením Ing. Karla Procházky výborně odladěný model autíčka. Po celou dobu čtyřhodinového závodu jsme se drželi na vedoucích pozicích a i díky dobře zvolené strategii náš tým zvítězil. A co více: postupujeme do evropského finále v Groningenu v Nizozemsku, které se kona ve druhé polovině června 2024!

Naše škola se stala členem Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Naše škola byla v květnu 2024 přijata do Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání (dále jen „AEEV“). Je to profesní nepolitická organizace, jejíž poslání vychází z potřeb odborného vzdělávání pro energetiku a elektrotechniku a ze specifického postavení členských subjektů v procesu výchovy, odborného a dalšího vzdělávání.

Květomluva: výstava barevných linorytů

V kylešovické pobočce Knihovny Petra Bezruče v Opavě se od 1. května do 31. června 2024 koná výstava vícebarevných linorytů s názvem „Květomluva“, které vznikly v rámci klauzurních prací 1. ročníku oboru grafický design SŠPU Opava p. o ve školním roce 2022/23 pod pedagogickým vedením Mgr. Lenky Kašpárkové, Ph.D. 
Linoryt je umělecká grafická technika založená na principu tisku z výšky. K rytí se používá tisková deska z PVC, ze které se pomocí speciálních kovových rydel odstraňují netisknoucí místa. Tisknou pak výšená (neodrytá) místa, na která se naválí barva pomocí válečku. Žáci pracovali metodou tzv. postupného odrývání z jedné tiskové matrice a následně vytvářeli soutisk celkem tří až čtyř barev.

Matematická olympiáda středních škol

Dne 9.4.2024 proběhlo na VŠB – TU v Ostravě – Porubě krajské kolo Matematické olympiády . Účastnilo se ho 48 nejlepších řešitelů z 19 středních škol – převážně gymnázií. Za naši školu postoupil student třídy IT1 David Pustka.
Studenti řešili 4 příklady během 4 hodin času. Úspěšnými řešiteli krajského kola se stali ti soutěžící, kteří získali více bodů než polovina ze všech soutěžících v celé České republice. David se v silné konkurenci umístil na 20.-25. místě s 12. body, přičemž mu titul „Úspěšný řešitel“ unikl jen o dva body.
Děkujeme za reprezentaci a do dalších ročníků přejeme hodně zdaru.

Návštěva polygonu TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice v rámci projektu „Tatra do škol“

Dne 10. května 2024 se žáci naší školy ze třídy U3 oboru Grafický design zúčastnili události předávání vozidla TATRA PHOENIX společnosti TATRA TRUCKS a.s. Střední škole a VOŠ v Kopřivnici, společně s ředitelem školy Ing. Vítězslavem Doležím a paní učitelkou Mgr. Lenkou Kašpárkovou, Ph.D.
Žáci pod vedením učitelek odborných předmětů Mgr. Lenky Kašpárkové, Ph.D. a MgA. Lenky Szwedové připravovali grafické řešení kabiny a autoplachty tohoto nákladního vozidla pro kolegy ze střední školy v Kopřivnici.

Štítky