Školní zpravodaj

Strojka pomáhá Ukrajině

Rozhodli jsme se, že se i naše škola zapojí do pomoci Ukrajině.   Pokud byste tedy chtěli přispět, budeme moc rádi za jakýkoliv příspěvek! Pomoci můžete dvěma způsoby: 

Školní kolo 48. ročníku Olympiády v českém jazyce

Školní kolo 48. ročníku Olympiády v českém jazyce proběhlo na naší škole 21. 1. 2022. Soutěže se zúčastnilo 11 studentů 1. – 3. ročníku všech oborů. Nejlepší výsledek dosáhly studentky Natálie Suchoňová (U2) a Barbora Ptašková (U2).

Všem řešitelům soutěže děkujeme za účast.

Doučování žáků škol

Naše škola je příjemcem finanční podpory EU s názvem programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“.

Štítky