Školní zpravodaj

Myanmar, divoká cesta do barmské říše

Žáci druhého ročníku dostali ve čtvrtek 31. ledna 2019 v rámci projektu Planeta Země 3000 příležitost vycestovat aspoň obrazně do Asie. Myanmar, známý také jako Barma, leží na západní straně poloostrova Zadní Indie. Cestopisný vzdělávací program dovolil žákům do této země nahlédnout, poznat její obyvatele, etnické skupiny a kmeny, náboženství a kulturu, faunu a floru, dopravu, infrastrukturu nebo její turistický ruch. Možná někoho uchvátila natolik, že se v budoucnu rozhodne ji navštívit.

Exkurze na dni otevřených dveří FU OU

Ve středu 30. ledna jsme se se třetím a čtvrtým ročníkem uměleckých oborů vypravili na veřejné obhajoby klauzurních prací Fakulty umění na Ostravské univerzitě. Naši žáci měli možnost zažít prezentaci na vysokoškolské úrovni, zapojit se do diskuze o obsahové stránce uměleckého díla, být součástí uměleckého dění. Aktivně jsme se zúčastnili obhajob klauzur na Ateliéru intermediální tvorby, Ateliéru video, multimédia a performance a Ateliéru obalového a knižního designu.

Školní kolo v sudoku

Ve středu 30. 1. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo v řešení sudoku, kterého se zúčastnilo 16 žáků. Kromě klasického sudoku museli studenti vyřešit i varianty v podobě propojených tabulek, součtovky nebo palindromů. Nejrychlejších řešitelem se stal Lukáš Korzonek z IT2 a obsadil tak 1. místo. Na 2. místě se umístil Štěpán Wysoglad z IT1 a na 3. místě Ondřej Palát z SV3B.

Nejlepších šest řešitelů tvoří 2 tříčlenné týmy, které budou naši školu reprezentovat v regionálním kole na Slezském gymnáziu v Opavě dne 21. února 2019.

Olympiáda v českém jazyce 45. ročník, 2018/2019, okresní kolo

Okresní kolo proběhlo 29. ledna 2019 na Slezském gymnáziu v Opavě. Kryštof Kovařík (IT4) se umístil na 3. místě a postupuje do krajského kola, Renata Jochimová (U3) obsadila velmi hezké 6. místo.

Krajský přebor v šachu

Šachisté naší školy se po úspěchu v okresním přeboru vydali ve čtvrtek 17. ledna 2019 do Frýdku-Místku, aby se utkali také se soupeři z jiných okresů Moravskoslezského kraje.

Nebylo žádným překvapením, že první čtyři místa obsadily týmy z Frýdku-Místku, neboť ten je pověstný svou Beskydskou šachovou školou, kde se děti učí hrát šachy už od předškolního věku. Tým naší školy ve složení Mlýnek, Gazda, Kudela, Mikuš a Piwowarski se mezi 14 účastníky turnaje neztratil a po vydařeném výkonu obsadil velmi pěkné 7. místo, když se umístil i před vítězi okresního kola - Mendelovým gymnáziem Opava.

Štítky