Školní zpravodaj

Úspěch v podzimní soutěži ve sběru elektra

Již od roku 2008 je naše škola zapojena do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. Tento projekt garantuje MŠMT a je určený všem typům škol. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Účast v projektu je zcela bezplatná, navíc za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které pak mohou vyměnit za odměny. My je využíváme nejčastěji k pořízení sportovního nebo technického vybavení pro výuku.

Ocenění Kryštofa Hřivnáče za reprezentaci kraje

Letošní absolvent naší školy Kryštof Hřivnáč převzal z rukou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislava Folwarczného ocenění za reprezentaci kraje. Byl tak jedním z 24 středoškoláků, kteří 6. listopadu obdrželi poděkování za významné úspěchy v soutěžích nebo jiné mimořádné aktivity ve školním roce 2018/2019.

Sbírkové dny Světlušky

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Mezi dobrovolníky a dárce, kteří se zapojili do projektu, už léta patří žáci a zaměstnanci naší školy. V úterý 10. září 2019 vyrazila nejprve do tříd školy, posléze i do ulic Opavy, čtveřice „Světlušek“, aby prodejem propagačních předmětů podpořila zrakově postižené děti a dospělé.

Přednáška o dárcovství krve a plazmy

V pondělí 4. února 2019 jsme ve spolupráci s krevním centrem Frýdek-Místek připravili pro žáky třetích ročníků přednášku o potřebě dárcovství krve a krevní plazmy. Tato společnost, která poskytuje transfuzní služby více jak 25 let, nově otevřela odběrové místo transfuzní služby v Opavě v obchodním centru Breda&Weinstein Opava. Je tak případným dárcům blízko a na očích, ale osvětu nenahradí, proto její zástupci zavítali i do naší školy, aby žákům přiblížili možnost, jak nezištně pomoci, a zbavili je strachu z neznámého.

Štítky