Školní zpravodaj

Technici na kolech

Slunce a letní počasí provázely většinu etap obou cyklistických kurzů, které na začátku června škola uspořádala pro žáky druhých ročníků technických oborů. První týden strojaři a po nich informatici šlapali v sedlech svých bicyklů po osvědčených cyklostezkách na různé světové strany, ale pokaždé jen tak daleko, aby jim síly stačily k návratu na základnu – do parku před školou.

Štítky