Školní zpravodaj

Žáci druhých ročníků se zúčastnili přednášky o nebezpečných látkách

Dne 12. 12. 2023 se na naší škole uskutečnila přednáška kpt. Ing. Martina Fajky, metodika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na téma „Nebezpečné látky“. Žáci druhých ročníků se seznámili s chemickými látkami, které vykazují nebezpečné vlastnosti a vyskytují se v jejich bezprostředním okolí. Mezi objekty skladující nebezpečné látky, jako je zejména amoniak a chlor, patří např. mrazírny, zimní stadion či krytý bazén. HZS má vypracovaný systém prevence závažných havárií a ochrany obyvatelstva v havarijních zónách. Žáci si uvědomili nejen existenci možného nebezpečí, ale byli také poučeni o správném chování při ohrožení v důsledku úniku nebezpečných látek.

Prevence HIV, AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění

Ke konci školního roku 2022/2023 se žáci některých prvních, druhých a třetích ročníků zúčastnili přednášky na téma „Prevence HIV, AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění“, které pro nás připravila Slezská univerzita v Opavě. Naši žáci se dozvěděli o tom, co jsou pohlavně přenosné nemoci, jaké jsou jejich příznaky i o možnostech prevence. Přednáška byla zajímavá a pro naše studenty přínosná.

Přednáška prof. Zegzulky z VŠB TU Ostrava

Ve středu 22. března 2023 vyslechli žáci čtvrtých ročníků oboru strojírenství přednášku prof. Ing. Jiřího Zegzulky, CSc. ze strojní fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, který působí na katedře institutu dopravy a zaměřuje se na studium sypkých hmot. Pan profesor seznámil naše budoucí maturanty s možnostmi studia na této ostravské vysoké škole i navazujících praxí v zahraničí a blíže jim představil také obor, jemuž se on sám věnuje. Studenti tak získali velmi cenné informace, které mohou využít při rozhodování o směru své další cesty po maturitě.

Náborová akce Vězeňské služby České republiky

20. března 2023 proběhla pro žáky technických oborů čtvrtých ročníků náborová akce Vězeňské služby České republiky, během které nám jejich opavští zástupci představili výhody jimi nabízeného zaměstnání. Žáci dozvěděli i zajímavé detaily související s výzbrojí a výstrojí příslušníků vězeňské stráže. Nejvíce je zaujaly zbraně - ty si v závěru mohli pod dohledem zkušených zaměstnanců prohlédnout zblízka.

Věda na dosah

V předvánočním týdnu probíhaly na naší škole projektové dny pod symbolickým názvam "Věda na dosah". V jejich rámci se žáci technických tříd zúčastnili řady přednášek, besed i workshopů, jejichž společným jmenovatelem bylo praktické využití vědy a moderních technologií. Žáci strojírenského oboru se zúčastnili besed i exkurzí s ekologickou tématikou, besedovali s bývalými absolventy studujícími na technických vysokých školách, zhlédli prezentace významných regionálních strojírenských firem, poučili se o principech 3D tisku nebo absolvovali workshop na VŠB TU v Ostravě zaměřený na odlévání kovů. Pro třídy informatiků si zase připravili zajímavé přednášky i workshopy odborníci ze Slezské univerzity v Opavě, z katedry geoinformatiky při VŠB TU Ostrava nebo ze Slezského zemského muzea v Opavě.

Štítky