Školní zpravodaj

Přednáška "Nehodou to začíná"

Dne 18. 9. 2019 zavítali žáci 3. ročníku naší školy na přednášku "Nehodou to začíná". Tato je pro všechny zdarma a je v rámci projektu společnosti DEKRA financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Zábavnou a poutavou formou ji provázel moderátor Jiří Doležal, který si na pódium zaplněného kina zval zajímavé hosty, jako např. dopravní experty, známého psychologa Ivana Doudu nebo pražského záchranáře.

Setkání informatiků se zástupci firmy F13 CyberTech

Zástupci ostravské společnosti F13 CyberTech představili žákům oboru informační technologie projekt Akademie, v jehož rámci by čtyři studentské týmy vedené mentory měly možnost vyzkoušet si řešení zadání vycházející z praxe. Nejlepším členům jednotlivých týmů by poté firma nabídla placenou stáž, případně i dlouhodobější spolupráci. Součástí setkání, které proběhlo 12. dubna 2019 ve školní aule, byla rovněž zajímavá přednáška o některých rizikových faktorech, které jsou spojeny s používáním moderních informačních technologií a s komunikací v Internetu.   

Přednáška studentky Fakulty výtvarných umění VUT Brno

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 nás navštívila naše bývalá žákyně Eva Paterová, v současné době studentka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně na ateliéru průmyslový design. Pro žáky uměleckých oborů si připravila hodinovou motivační přednášku o přístupu ke  studiu na střední umělecké škole, přípravě k přijímacím talentovým i všeobecným zkouškám a nastínila jim náhled do studia prvního ročníku na VŠ. Po ní následovala velice otevřená diskuze s žáky i s přítomnými pedagogy. Věřím, že je to jedna z mnoha dalších prezentací našich šikovných absolventů.

 

Přednáška o dárcovství krve a plazmy

V pondělí 4. února 2019 jsme ve spolupráci s krevním centrem Frýdek-Místek připravili pro žáky třetích ročníků přednášku o potřebě dárcovství krve a krevní plazmy. Tato společnost, která poskytuje transfuzní služby více jak 25 let, nově otevřela odběrové místo transfuzní služby v Opavě v obchodním centru Breda&Weinstein Opava. Je tak případným dárcům blízko a na očích, ale osvětu nenahradí, proto její zástupci zavítali i do naší školy, aby žákům přiblížili možnost, jak nezištně pomoci, a zbavili je strachu z neznámého.

Myanmar, divoká cesta do barmské říše

Žáci druhého ročníku dostali ve čtvrtek 31. ledna 2019 v rámci projektu Planeta Země 3000 příležitost vycestovat aspoň obrazně do Asie. Myanmar, známý také jako Barma, leží na západní straně poloostrova Zadní Indie. Cestopisný vzdělávací program dovolil žákům do této země nahlédnout, poznat její obyvatele, etnické skupiny a kmeny, náboženství a kulturu, faunu a floru, dopravu, infrastrukturu nebo její turistický ruch. Možná někoho uchvátila natolik, že se v budoucnu rozhodne ji navštívit.

Štítky