Školní zpravodaj

Žáci druhých ročníků se zúčastnili přednášky o nebezpečných látkách

Dne 12. 12. 2023 se na naší škole uskutečnila přednáška kpt. Ing. Martina Fajky, metodika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na téma „Nebezpečné látky“. Žáci druhých ročníků se seznámili s chemickými látkami, které vykazují nebezpečné vlastnosti a vyskytují se v jejich bezprostředním okolí. Mezi objekty skladující nebezpečné látky, jako je zejména amoniak a chlor, patří např. mrazírny, zimní stadion či krytý bazén. HZS má vypracovaný systém prevence závažných havárií a ochrany obyvatelstva v havarijních zónách. Žáci si uvědomili nejen existenci možného nebezpečí, ale byli také poučeni o správném chování při ohrožení v důsledku úniku nebezpečných látek.

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky