Školní zpravodaj

Naše škola se stala členem Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Naše škola byla v květnu 2024 přijata do Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání (dále jen „AEEV“). Je to profesní nepolitická organizace, jejíž poslání vychází z potřeb odborného vzdělávání pro energetiku a elektrotechniku a ze specifického postavení členských subjektů v procesu výchovy, odborného a dalšího vzdělávání.

Účelem AEEV je zejména rozvoj výchovy, odborného a dalšího profesního vzdělávání v oblasti energetiky a elektrotechniky a prosazování zájmů členů v této oblasti, zejména pokud se jedná o oblast vlastních a specifických výchovných a vzdělávacích programů. AEEV je partnerem profesních a zaměstnavatelských svazů. Mezi nejvýznamnější patří Asociace energetických manažerů, Český svaz zaměstnavatelů v energetice a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Více informací můžete najít na jejich stránkách www.aeev.eu

Naše škola se v rámci členství v AEEV dostane více k informacím, znalostem a zkušenostem s netradičními zdroji energie. Žáci i vyučující se mohu zdarma účastnit workshopů i školení pořádaných AEEV.

Nejvíce nás zajímá perspektivní palivo budoucnosti – vodík. Jelikož se každoročně účastníme vytrvalostního závodu „Hydrogen Grand Prix“ s modelem RC autíčka v měřítku 1:10, kde zdrojem energie je baterie, napájená vodíkovým palivovým článkem. Ten za jízdy baterii stále dobíjí a zvyšuje tak dojezd autíčka. Proto bychom se rádi v tomto oboru co nejvíce vzdělávali a byli lídrem mezi středními školami našeho širšího regionu v tomto oboru. S těmito znalostmi budou mít naši absolventi výhodu při budoucím uplatnění na dnešním trhu práce.

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky