Školní zpravodaj

Výtvarná soutěž Klubu českého staváka

Gratulujeme naší žákyni Vandě Zmijové ze třídy U3 za umístění ve výtvarné soutěži Klubu českého staváka, který ji vyhlásil u příležitosti 100. výročí založení klubu. Soutěžící měli za úkol vytvořit kresby a malby na téma "Český stavák - národní plemeno holubů ve výstavním postoji". Slavnostní předání cen účastníkům proběhlo na zámku Linhartovy u Krnova v sobotu 4. 5. 2024. Následně budou práce vystaveny v Zemědělském muzeu v Praze.

Jeden svět 2024

Dne 9. 4. 2024 jsme se zúčastnili v opavském Obecním domě projekce filmu Kdo, když ne my? v rámci festivalu Jeden svět. Festival přináší příběhy lidí z různých koutů světa a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv.

Dokument se zabýval situací v Bělorusku, kde v roce 2020 díky zfalšovaným prezidentským volbám opět vyhrál Alexandr Lukašenko. Ve filmu jsou zachyceny příběhy lidí v Bělorusku, kteří jsou utlačováni a nemají základní lidská práva. Žijí ve strachu a cenzuře. Netuší, co se děje ve vlastní zemi a v okolních zemích. Lidé, kteří jsou s Lukašenkovou vládou nespokojeni a protestují, nebo se shromažďují a vytváří opoziční skupiny, jsou zatýkáni a odsouzeni na desítky let do vězení. Sice jim byla nabídnuta milost, nebo zmírnění trestu, ale jen když se všeho vzdají a uznají Lukašenkovu vládu. Ale oni se nenechávají zlomit a stojí si za svým názorem.

Výstava fotografií Světlo

V prostorách galerie Slezského divadla v Opavě vznikla zajímavá výstava fotografií s názvem Světlo, která se koná od 28. 4. 2024 do 16. 5. 2024.
Výstava je sestavená z montáží fotografií pořízených mobilem, které vznikly v hodinách praktického cvičení během distanční formy výuky v období covidové pandemie.
Fotografické obrazy studentů oboru Grafický design Barbory Klímkové, Kláry Kopečkové, Kláry Matýskové, Petry Nowakové, Markéty  Nýčové, Radka Paršo a Laury Marie Zušťákové vznikly pod pedagogickým vedením MgA. Jiřího Štencka. 

Floristická soutěž

Soutěže v aranžování květin, kterou ve středu 24. dubna 2024 pořádal Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s městem Opava a  s Masarykovou střední školou zemědělskou a přírodovědnou,  se zúčastnila dvě děvčata naší školy. 
Vytvoření jarní květinové misky z připraveného materiálu se v kategorii středních škol nejlépe ze všech podařilo Tereze Bednaříkové ze třídy U1, která okresní kolo soutěže vyhrála. Kromě ceny a vlastního květinového aranžmá, které si s sebou odnesla domů, ji může těšit také postup do zemského kola soutěže. Budeme držet palce!

Celostátní matematická soutěž středních škol

Dne 5. 4. 2024 se žáci naší školy zúčastnili 31. ročníku Celostátní matematické soutěže středních odborných škol, která probíhá na mnoha střediscích po celé republice. V Ostravě naši studenti reprezentovali ve čtyřech kategoriích: Matěj Pika a David Pustka z IT1, Filip Jedlička a Jakub Netolický z IT2, Václav Klapetek a Daniel Uwira z SV3A, Ondřej Krobot z SV4B.
Většině z nich se podařilo zařadit mezi úspěšné řešitele čtyřletých maturitních oborů. Velkého úspěchu dosáhl Václav Klapetek, který se s 20 body umístil na 5. místě kategorie VI. Na pěkném 9. místě v kategorii V se umístil Filip Jedlička (21 bodů) a dvojice Matěj Pika a David Pustka shodně s 21 body na 11. - 12. místě v kategorii IV.

Štítky