Školní zpravodaj

Zájezd do Španělska a Marseille

Žáci prvního až čtvrtého ročníku uměleckých oborů se zúčastnili výchovně-vzdělávacího zájezdu do Francie a Španělska. Naším prvním milníkem v rámci šestidenního pobytu bylo přístavní a zároveň druhé největší město Francie Marseille. Naše kroky směřovaly nejdříve k bazilice Panny Marie Strážné, postavené v románsko-byzantském stylu, umístěné na kopci, ze kterého se nám naskytl nádherný panoramatický výhled na město. V rámci jednoho dne jsme také načerpali místní středomořskou atmosféru trhů, restaurací a kaváren v blízkosti přístavu.

Za krásami Čech

S žáky jsme v rámci předmětu Dějiny výtvarné kultury absolvovali výchovně-vzdělávací zájezd po významných kulturních památkách v Čechách. Naše pětidenní exkurze začala v Kuksu. Tato vesnička, která se rozkládá v údolí horního toku řeky Labe, je proslulá hospitálem s bohatou sochařskou výzdobou z dílny barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Jeho díla se nachází také v okolí Kuksu. Soubor děl zvaný Betlém jsme byli prozkoumat přes deset kilometrů dlouhou procházkou hned první odpoledne. Pro ještě lepší zážitek a atmosféru jsme byli ubytováni přímo v hospitalu.

Nebezpečné závislosti

V pátek 31. března se konala v aule beseda s psychologem Mgr. Janem Bernardem, paní terapeutkou a třemi klienty z Ústavu pro výkon zabezpečovací detence, který spravuje Vězeňská služba v Opavě. Tématem besedy byly drogové a jiné závislosti. Žáci měli možnost vyslechnout si tři různé příběhy klientů. Díky jejich upřímnosti a odvaze takto promluvit o svém životě měli posluchači možnost si uvědomit nebezpečí a důsledky užívání drog a alkoholu nejen pro sebe, ale také pro své blízké.

Štítky