Školní zpravodaj

Úspěch v prvním ročníku soutěže HAXAGON

Student oboru informační technologie Jan Stránský (IT3) získal maximální počet 635 bodů v základním kole soutěže v kyberbezpečnosti HAXAGON Skirmish. Stal se tak nejúspěšnějším řešitelem nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v rámci celé České republiky. Ve středu 5. června 2024 převzal na krajském úřadě v Ostravě ocenění z rukou manažera projektu Petra Sýkory a náměstka hejtmana Stanislava Folwarczného. 

Floristická soutěž v Kroměříži

V malebném prostředí Arcibiskupského zámku v Kroměříži se 30. května konalo zemského kolo floristické soutěže, které se zúčastnila také naše studentka prvního ročníku oboru Tvorba hraček a herních předmětů  Tereza Bednaříková. Soutěž pořádal Český zahrádkářský svaz. Tématem soutěže byly kytice pro učitele na konec školního roku. Soutěžící museli splnit dvě zadání- vázali řezanou kytici a zdobili kytici v květináči.

Hydrogen Grand Prix 2024: postoupili jsme do světového finále!

Dne 28. května 2024 se naše škola popáté zúčastnila závodu RC autíček na vodíkový pohon Hydrogen Grand Prix kategorii STOCK. Závody probíhaly v ostravském Trojhalí Karolína. Letošní tým, tvořený šesti žáky oboru strojírenství ze tříd SV3A a SV2A, připravil pod odborným vedením Ing. Karla Procházky výborně odladěný model autíčka. Po celou dobu čtyřhodinového závodu jsme se drželi na vedoucích pozicích a i díky dobře zvolené strategii náš tým zvítězil. A co více: postupujeme do evropského finále v Groningenu v Nizozemsku, které se kona ve druhé polovině června 2024!

Matematická olympiáda středních škol

Dne 9.4.2024 proběhlo na VŠB – TU v Ostravě – Porubě krajské kolo Matematické olympiády . Účastnilo se ho 48 nejlepších řešitelů z 19 středních škol – převážně gymnázií. Za naši školu postoupil student třídy IT1 David Pustka.
Studenti řešili 4 příklady během 4 hodin času. Úspěšnými řešiteli krajského kola se stali ti soutěžící, kteří získali více bodů než polovina ze všech soutěžících v celé České republice. David se v silné konkurenci umístil na 20.-25. místě s 12. body, přičemž mu titul „Úspěšný řešitel“ unikl jen o dva body.
Děkujeme za reprezentaci a do dalších ročníků přejeme hodně zdaru.

Návštěva polygonu TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice v rámci projektu „Tatra do škol“

Dne 10. května 2024 se žáci naší školy ze třídy U3 oboru Grafický design zúčastnili události předávání vozidla TATRA PHOENIX společnosti TATRA TRUCKS a.s. Střední škole a VOŠ v Kopřivnici, společně s ředitelem školy Ing. Vítězslavem Doležím a paní učitelkou Mgr. Lenkou Kašpárkovou, Ph.D.
Žáci pod vedením učitelek odborných předmětů Mgr. Lenky Kašpárkové, Ph.D. a MgA. Lenky Szwedové připravovali grafické řešení kabiny a autoplachty tohoto nákladního vozidla pro kolegy ze střední školy v Kopřivnici.

Štítky