Školní zpravodaj

Exkurze na strojírenský veletrh v Brně

Ve středu 9. října navštívily obě maturitní třídy strojírenského oboru (SV4A, SV4B) Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který je největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Letos je hlavním tématem veletrhu Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z nejvýznamnějších směrů inovačního procesu. V roce 2019 se souběžně s MSV konají i veletrhy Transport a Logistika a ENVITECH. Zvýrazněným tématem veletrhu ENVITECH je cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Výchovněvzdělávací zájezd uměleckých oborů do Paříže a Versaille

Ve dnech 27. - 31. května vyrazilo v rámci předmětu Dějiny výtvarné kultury 52 žáků a 3 učitelé uměleckých oborů do světově proslulých galerií v Paříži. Postupně seznámili s díly zejména francouzského malířství a sochařství v muzeích Orsay, Marmottan Monet, Louvre, Pompidou, Oranžerie a Versaille. Zároveň měli možnost poznat historické centrum Paříže včetně Eifelovy věže, Montparnassu, Sorbony, Invalidovny, Notre Dam, Saint Chapell a Lucemburské zahrady, odkud je i naše skupinová fotografie.

Exkurze na dni otevřených dveří FU OU

Ve středu 30. ledna jsme se se třetím a čtvrtým ročníkem uměleckých oborů vypravili na veřejné obhajoby klauzurních prací Fakulty umění na Ostravské univerzitě. Naši žáci měli možnost zažít prezentaci na vysokoškolské úrovni, zapojit se do diskuze o obsahové stránce uměleckého díla, být součástí uměleckého dění. Aktivně jsme se zúčastnili obhajob klauzur na Ateliéru intermediální tvorby, Ateliéru video, multimédia a performance a Ateliéru obalového a knižního designu.

Štítky