Školní zpravodaj

Finále soutěže Prezentace 2023

Po vynucené několikaleté přestávce způsobené důsledky koronavirové pandemie jsme už podvanácté uspořádali soutěž Prezentace pro talentované žáky ze základních škol. Finálová přehlídka tentokrát proběhla v komornějším prostředí školní sborovny ve středu 5. dubna 2023. Na základě hlasování diváků letos zvítězila prezentace Impresionismus v podání Anny Pierníkové ze ZŠ Boženy Němcové v Opavě. Druhé místo obsadil Pavel Selingr ze ZŠ Šrámkova s videoprezentací Optické iluze a třetí skončil Štěpán Veselý ze ZŠ Boženy Němcové, který velmi zdařile představil svůj atraktivní koníček v prezentaci Rýžování zlata.

Nebezpečné závislosti

V pátek 31. března se konala v aule beseda s psychologem Mgr. Janem Bernardem, paní terapeutkou a třemi klienty z Ústavu pro výkon zabezpečovací detence, který spravuje Vězeňská služba v Opavě. Tématem besedy byly drogové a jiné závislosti. Žáci měli možnost vyslechnout si tři různé příběhy klientů. Díky jejich upřímnosti a odvaze takto promluvit o svém životě měli posluchači možnost si uvědomit nebezpečí a důsledky užívání drog a alkoholu nejen pro sebe, ale také pro své blízké.

Škola hostila florbalový turnaj

Dne 30. 3. 2023 se v tělocvičně naší školy uskutečnil turnaj o postup nejlepšího do semifinále okresního kola ve florbalu chlapců středních škol. Hostili jsme týmy z Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy. Naše družstvo, ve složení: Ota Beneš, Daniel Gebauer, Ondřej Vašíček, Štěpán Reiský (SV4B), Daniel Škrobánek, Tobiáš Prasek (SV2A), Jonáš Borovský, Alexandr Fojtík (SV2B), Matěj Zimmer, Tomáš Hejhal, Tomáš Tomanec (IT2), Jan Sýkora (SV1A), Martin Černý, Adrián Vilášek (SV1B), se umístilo na 2. místě s jednou výhrou a jednou prohrou. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Třetí místo v mezinárodní soutěži Sollertia

Ve dnech 27. až 28. 3. 2023 se v Praze konal pod záštitou Hospodářské komory hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy již 10. ročník celostátní soutěže Sollertia 2022/2023 (čti solercia, volně přeloženo z latiny do češtiny - zručnost). Soutěžilo se v osmi oborech. Některých soutěží se zúčastnily i školy ze Slovenska.
Soutěž v oboru strojírenství proběhla na pražské Střední průmyslové škole strojnické v Betlémské ulici. Byla určena pro žáky II. a III. ročníků oboru strojírenství. Žáci museli sami vyrobit zámečnický výrobek dle přiložené dokumentace. V oboru strojírenství soutěžilo pět žáků různých škol naší republiky a náš soutěžící (naše škola se soutěže zúčastnila poprvé), Václav Klapetek, žák II. ročníku, získal krásné 3. místo!
 

Jeden svět 2023

Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě. V tomto roce se koná jubilejní 25. ročník. Téma festivalu je Cena bezpečí.

Naši žáci se tradičně zúčastnili školní projekce v Opavě. Po projekci filmu následovala debata s odborníkem, kde se mladí diváci dozvěděli více o tématu a měli možnost vyjádřit svůj názor. V úterý 21. 3. 2023 žáci 1. ročníku zhlédli film Mladí Rusové na útěku, ve středu 22. 3. 2023 žáci 3. ročníku zhlédli snímek Překonat temnotu. Oba snímky souvisí s válkou na Ukrajině.

Televizní reportáž ze středeční projekce můžete zhlédnout zde:
https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000036361/jeden-svet-v-opave-letos-na-tema-jaka-je-cena-bezpeci

Štítky