Školní zpravodaj

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

V úterý 1. září 2020 proběhl v aule školy workshop na téma „Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu“. Akce byla určena pro vyučující naší školy. Někteří kolegové měli obavy z průběhu workshopu, ale na konci byli všichni s akcí spokojeni. Erudovaná školitelka s námi pracovala takovým způsobem, že jsme se sami aktivně zapojovali a navrhovali různé aktivity. Workshop byl velmi přínosný a určitě se projeví ve vztazích mezi vyučujícími do budoucna.

Výstava Fotogram

Žáci 1. a 2. ročníku uměleckých oborů SŠPU Opava prezentují svou fotografickou tvorbu v prostorách Knihovny Petra Bezruče v Opavě – pobočka Kateřinky. Výstavu „Fotogram“ bude možno zhlédnout do konce měsíce srpna.

Soutěž Prezentace 2020

Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě vyhlašuje nový ročník soutěže v tvorbě počítačových prezentací Prezentace 2020. Podobně jako v předešlých ročnících mohou i letos žáci základních škol vytvořit originální prezentaci na libovolné téma - například v programu MS PowerPoint, ve formě webových stránek nebo v podobě krátkého videoklipu - a doručit ji nejpozději 13. března 2020 prostřednictvím e mailu (kontaktní adresa: prezentace@sspu-opava.cz), nebo na sekretariát naší školy (na označeném datovém médiu). Prosíme, aby u každé soutěžní práce byly uvedeny následující údaje: jméno a příjmení autora, název školy a označení třídy.

Mezinárodní soutěž ETUDY Z DREVA

Žáci oboru tvorba hraček zaslali kolekci svých výrobků do mezinárodní soutěže ETUDY Z DREVA. V přiložené galerii si můžete prohlédnout soutěžní práce Kamily Bennové (Proměnlivý hamburger), Adély Dostálové (Kubistická krabička), Evy Irene Martinové (Balanční hračka) a Jakuba Rusnáčka (Robot 7080R). 

Výstava klauzurních prací v Knihovně Petra Bezruče - Kateřinkách

V Knihovně Petra Bezruče - Kateřinkách vystavují v březnu a dubnu výtvarné práce žáci 2. ročníku oboru grafika. Pro své grafiky na téma „ODLIŠNOSTI“ použili techniku suché jehly. Výstava je doplněna plakátky, které k této výstavě vytvořili.

Štítky