Školní zpravodaj

Internetová matematická soutěž MATHING

V letošním roce se poprvé studenti naší školy zúčastnili 28. listopadu 2023  Internetové matematické soutěže MATHING. Jde o soutěž týmů studentů středních škol Česka a Slovenska, které jsou tvořeny nejvýše 7 studenty téže školy. V časovém rozmezí 120 minut řeší týmy 10 matematických úloh různé náročnosti, veškerá komunikace probíhá přes internet a studenti mohou mít k dispozici libovolnou literaturu a internet.
Body za příklady jsou ovlivněny nejen správným řešením, ale rozhoduje i to, kolik týmů daný příklad vyřešilo. Nejvíce bodů se tak dá získat za příklad, který zvládne vyřešit nejméně účastníků.  

Náborový den – prezentace firem programu „Naše škola“

V úterý 19. 12. 2023 proběhl v aule školy každoroční „Náborový den“ určený žákům třetích a čtvrtých ročníků oboru strojírenství, během něhož zástupci regionálních strojírenských společností představili své firmy a informovali o možnostech zaměstnání i požadavcích, které kladou na vzdělání a znalosti uchazečů o práci. Akce se zúčastnily firmy OPaLL-AGRI, OSTROJ, Mondelez, Witzenmann Opava, Model Obaly Opava. Kromě těchto firem byl přítomni také zástupci tří kateder VŠB - Technické univerzity v Ostravě. Akce byla pro naše studenty zajímavá i přínosná. Příští školní rok ji budeme opět realizovat.

Okresní finále přeboru škol v šachu

Šachový klub TJ Slezan Opava uspořádal dne 7. 12. 2023 okresní finále přeboru škol v šachu. Naši školu reprezentovala hned dvě družstva ve složení: Adam Bilík (SV1A), Marián Kufa (IT2), Viktorie Mazurová (IT1), Martin Kružica (SV2A), Jeroným Baron (IT2) a Tobiáš Prasek (SV3A), Pavel Fabián, Vojtěch Šíma (IT2), Matěj Pika, Oliver Plaček (IT1). Turnaj byl hrán jako turnaj jednotlivců s následným vyhodnocením družstev, švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2x15 minut. Šachové partie byly pěkné a velmi vyrovnané, ale celkový počet nahraných bodů bohužel nestačil na postup do krajského kola. I tak děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy.

Žáci druhých ročníků se zúčastnili přednášky o nebezpečných látkách

Dne 12. 12. 2023 se na naší škole uskutečnila přednáška kpt. Ing. Martina Fajky, metodika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na téma „Nebezpečné látky“. Žáci druhých ročníků se seznámili s chemickými látkami, které vykazují nebezpečné vlastnosti a vyskytují se v jejich bezprostředním okolí. Mezi objekty skladující nebezpečné látky, jako je zejména amoniak a chlor, patří např. mrazírny, zimní stadion či krytý bazén. HZS má vypracovaný systém prevence závažných havárií a ochrany obyvatelstva v havarijních zónách. Žáci si uvědomili nejen existenci možného nebezpečí, ale byli také poučeni o správném chování při ohrožení v důsledku úniku nebezpečných látek.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Jubilejní 50. ročník olympiády proběhl na naší škole 1. 12. 2023. Jazykové úlohy a slohový úkol řešilo 18 soutěžících ze všech ročníků a oborů školy.
Výsledky soutěžících byly letos vyrovnané, ale do okresního kola postupuje Tomáš Franta (IT1) a Barbora Ptašková (U4).

Všem řešitelům děkujeme za účast.

Štítky