Školní zpravodaj

Matematická olympiáda středních škol

Dne 9.4.2024 proběhlo na VŠB – TU v Ostravě – Porubě krajské kolo Matematické olympiády . Účastnilo se ho 48 nejlepších řešitelů z 19 středních škol – převážně gymnázií. Za naši školu postoupil student třídy IT1 David Pustka.
Studenti řešili 4 příklady během 4 hodin času. Úspěšnými řešiteli krajského kola se stali ti soutěžící, kteří získali více bodů než polovina ze všech soutěžících v celé České republice. David se v silné konkurenci umístil na 20.-25. místě s 12. body, přičemž mu titul „Úspěšný řešitel“ unikl jen o dva body.
Děkujeme za reprezentaci a do dalších ročníků přejeme hodně zdaru.

Program Erasmus+ v roce 2024

Díky akreditaci programu Erasmus+, kterou naše škola získala v roce 2020, se také v letošním školním roce postupně 26 žáků naší školy napříč všemi obory vydá na svou pracovní stáž do zahraničí. Sedm žáků strojírenských oborů již vyrazilo na zkušenou do nedaleké Vídně a šest dívek uměleckých oborů do německého Chemnitz, kde stráví tři týdny.

Jeden svět 2024

Dne 9. 4. 2024 jsme se zúčastnili v opavském Obecním domě projekce filmu Kdo, když ne my? v rámci festivalu Jeden svět. Festival přináší příběhy lidí z různých koutů světa a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv.

Dokument se zabýval situací v Bělorusku, kde v roce 2020 díky zfalšovaným prezidentským volbám opět vyhrál Alexandr Lukašenko. Ve filmu jsou zachyceny příběhy lidí v Bělorusku, kteří jsou utlačováni a nemají základní lidská práva. Žijí ve strachu a cenzuře. Netuší, co se děje ve vlastní zemi a v okolních zemích. Lidé, kteří jsou s Lukašenkovou vládou nespokojeni a protestují, nebo se shromažďují a vytváří opoziční skupiny, jsou zatýkáni a odsouzeni na desítky let do vězení. Sice jim byla nabídnuta milost, nebo zmírnění trestu, ale jen když se všeho vzdají a uznají Lukašenkovu vládu. Ale oni se nenechávají zlomit a stojí si za svým názorem.

Celostátní matematická soutěž středních škol

Dne 5. 4. 2024 se žáci naší školy zúčastnili 31. ročníku Celostátní matematické soutěže středních odborných škol, která probíhá na mnoha střediscích po celé republice. V Ostravě naši studenti reprezentovali ve čtyřech kategoriích: Matěj Pika a David Pustka z IT1, Filip Jedlička a Jakub Netolický z IT2, Václav Klapetek a Daniel Uwira z SV3A, Ondřej Krobot z SV4B.
Většině z nich se podařilo zařadit mezi úspěšné řešitele čtyřletých maturitních oborů. Velkého úspěchu dosáhl Václav Klapetek, který se s 20 body umístil na 5. místě kategorie VI. Na pěkném 9. místě v kategorii V se umístil Filip Jedlička (21 bodů) a dvojice Matěj Pika a David Pustka shodně s 21 body na 11. - 12. místě v kategorii IV.

Oslava dne učitelů

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 si náš sbor připomenul výročí narození Jana Amose Komenského, od kterého uběhlo již 432 let. Naší vyučující, THP pracovníci i paní uklízečky si tuto významnou událost připomněli lehkým sportováním (bowling) a něčím dobrým na zub. Den předem jsme se setkali i s našimi bývalými zaměstnanci (nynějšími důchodci) a zavzpomínali jsme na časy jejich působení na škole.

Štítky