Školní zpravodaj

Jeden svět 2019

Festival dokumentárních filmů o lidských právech proběhl  v Opavě ve dnech 25.3. až 28.3. 2019. Žáci třetího ročníku všech oborů se zúčastnili školní projekce filmu Reds, do toho! Hlavním tématem snímku je sexuální násilí a sociální sítě.

Dokument otevřel téma, o kterém se často nemluví – „kultuře znásilnění". V následné diskusi o snímku v hodinách občanské výchovy se ukázalo, že i u našich žáků jsou mnohdy kořeny „kultury znásilnění“ zapuštěny hluboko a je potřeba se k tomuto tématu vracet.

Olympiáda v českém jazyce 45. ročník, 2018/2019, okresní kolo

Okresní kolo proběhlo 29. ledna 2019 na Slezském gymnáziu v Opavě. Kryštof Kovařík (IT4) se umístil na 3. místě a postupuje do krajského kola, Renata Jochimová (U3) obsadila velmi hezké 6. místo.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

V letošním školním roce 2018/2019 se školní kolo konalo 21. listopadu. Do řešení zapeklitých jazykových úloh a slohového cvičení se odhodlaně pustilo 15 řešitelů ze všech ročníků.

Nejlepšími řešiteli se stali zkušení účastníci ze tříd U3 a IT4, budou reprezentovat naši školu v okresním kole.

Děkujeme všem řešitelům za účast.

Štítky