Školní zpravodaj

Výchovněvzdělávací zájezd uměleckých oborů do Paříže a Versaille

Ve dnech 27. - 31. května vyrazilo v rámci předmětu Dějiny výtvarné kultury 52 žáků a 3 učitelé uměleckých oborů do světově proslulých galerií v Paříži. Postupně seznámili s díly zejména francouzského malířství a sochařství v muzeích Orsay, Marmottan Monet, Louvre, Pompidou, Oranžerie a Versaille. Zároveň měli možnost poznat historické centrum Paříže včetně Eifelovy věže, Montparnassu, Sorbony, Invalidovny, Notre Dam, Saint Chapell a Lucemburské zahrady, odkud je i naše skupinová fotografie.

Čtvrtstoletí uměleckých oborů

Je to už neuvěřitelných dvacet pět let, kdy poprvé na podzim roku 1993 zasedli do lavic na dnešní Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě žáci uměleckých oborů, tenkrát umělečtí kováři a průmysloví designeři. Zatímco ti první po čtyřech letech již neměli pokračovatele, k designerům se přidali ještě designeři grafičtí a žáci oboru tvorba hraček a herních předmětů.

Štítky