Školní zpravodaj

Adaptační kurzy prvních ročníků

V letošním školním roce jsme se z důvodu koronavirové situace rozhodli uspořádat pro žáky našich prvních ročníků pouze jednodenní adaptační pobyty, tentokrát v krásném prostředí Arboreta Nový Dvůr. Počasí nám naštěstí přálo, takže všechny seznamovací aktivity probíhaly venku. Všichni žáci i učitelé se také zúčastnili velmi zajímavé komentované prohlídky arboreta.

Stříbro ze soutěže Wings of Future

V moravském finále nové soutěže Wings o Future, které proběhlo v pátek 29. března na VUT v Brně, uspěli žáci čtvrtého ročníku strojírenského oboru Kryštof Hřivnáč a Tomáš Drastik, když skončili na výborném druhém místě. 

Dvou až tříčlenné středoškolské týmy musely splnit s vlastnoručně sestrojeným „walkalong gliderem“ dva stanovené úkoly. Prvním byla týmová štafeta, druhým co nejdelší dokluz. Nejlépe si s konstrukcí walkalong gliderů poradil tým Břeclavští stíhači reprezentující břeclavské gymnázium a hned za nimi skončil náš tým Wingleti. Blahopřejeme!

Štítky