Školní zpravodaj

Bridge Builder Contest - opět mezi nejlepšími

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže ve stavění mostů Bridge Builder Contest na VŠB. Jedná se o celosvětovou soutěž, které se účastníme pravidelně a úspěšně. Také letos kluci nezklamali a družstvo SV4B ve složení Ondřej Slanina, Robin Vavřínek a Štefan Weczerek vybojovalo krásné třetí místo.

Nejlepší most postavili naši strojaři

Po covidové pauze se 23.3.2023 na VŠB – TU Ostrava uskutečnila soutěž Bridge Builder Contest ve stavění mostů ze špejlí. Naše družstva plynule navázala na úspěchy z minulých let a družstvo žáků z SV3B ve složení Ondřej Slanina, Robin Vavřínek a Štefan Weczerek získalo 3. místo a družstvo žáků z SV4A ve složení Dominik Chlebek, Adam Vlach a Aleš Volf tuto soutěž vyhrálo. Blahopřejeme!

Naši studenti ovládli soutěž ve stavění mostů

Dne 14. 11. 2019 se žáci naší školy již tradičně zúčastnili na VŠB – TU Ostrava soutěže ve stavění mostů Bridge Builder Contest. Opět mezi ostatními středními školami zazářili, tentokrát dokonce dvakrát.

Družstvo žáků SV3A ve složení Štěpán Pchálek, Jan Piwovarski a Daniel Kroča zvítězilo a družstvo žáků SV1A ve složení Dominik Chlebek, Daniel Fládr a Michal Sivák se umístilo na 2. místě.

Blahopřejeme!

Štítky