Školní zpravodaj

Velký úspěch v prvním ročníku soutěže HAXAGON Skirmish

Student oboru informační technologie Jan Stránský (IT3) obsadil skvělé druhé místo v celostátní soutěži HAXAGON Skirmish, do které se zapojilo 224 středních škol z celé republiky. Rozhodlo o tom finálové kolo, které proběhlo ve středu 19. června 2024 na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze. Nejúspěšnějším řešitelům soutěže, která se zaměřuje na dovednosti v oblasti IT a kyberbezpečnosti, předala ceny hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Sochy mezi květy

Naše absolventa oboru Tvorba hraček a herních předmětů Eva Jahnová prezentuje svou maturitní práci “Pip” z roku 2023 na výstavě “Sochy mezi květy” v areálu botanické zahrady v Brně. Jedná se o sedmý ročník výstavy výtvarných děl ateliéru Socha Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického, kde nyní Eva Jahnová studuje.

Výstava je instalovaná pod vedením prof. Michala Gabriela.

Pracovní listy pro grafomotorická cvičení

Speciální pedagožka Mgr. Bc. Eliška Opatřilová oslovila žáky třetího ročníku oboru Grafický design o úpravu pracovních listů pro grafomotorická cvičení. Žáci tvořili vlastní obrázkový příběh, vymýšleli hry, doplňovačky, omalovánky a uvolňovací cvičení. Bylo potřeba zpracovat barevné i černobílé verze. Vzniklo mnoho různorodých výstupů pro pestrou škálu potřeb dětí. Projekt bude pokračovat ve spolupráci s oborem Tvorba hraček na návrzích maňáska pro prostorové ukázky při cvičeních.

Těšíme se na další spolupráci! (Beáta Boháčová, Julie Hejduková, Nikol Hoňková, Kristýna Kalužíková, Vanda Karlíková, Marie Krystynová, Nela Pasrbková, Killian Šejda, Terezie Šulcová, Kristýna Valouchová, Vanda Zmijová)

Spolupráce středních škol a firem – sídlení dobré praxe

Ve středu 19. června 2024 proběhl na Střední škole průmyslové u umělecké v Opavě kulatý stůl na téma „Spolupráce středních škol a firem – sídlení dobré praxe“. Ředitel školy, Ing. Vítězslav Doleží, pořádal tuto akci ve spolupráci s paní Mgr. Michaelou Válkovou ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Akce byla pořádána v rámci projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“.

Didaktická pomůcka pro ZŠ Dostojevského v Opavě

Ve své maturitní práci vytvořila studentka čtvrtého ročníku oboru Tvorba hraček a herních předmětů Eliška Nováková speciální didaktickou pomůcku pro postižené děti zaměřenou na ergoterapii. Jedná se o multifunkční panely složené z jednotlivých pracovních desek, které jsou tematicky zaměřené na vesmír, vodu a podzemí. Děti s handicapem si díky této pomůcce mohou procvičovat jemnou motoriku, aby lépe zvládly běžné činnosti života.
Studentka už také měla možnost vidět svou pomůcku v praxi při hodině ergoterapie. Největší odměnou pro Elišku bylo vidět šťastné děti, které si hrají, a přitom procvičují jemnou motoriku.

Štítky