Školní zpravodaj

Úspěch v podzimní soutěži ve sběru elektra

Již od roku 2008 je naše škola zapojena do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. Tento projekt garantuje MŠMT a je určený všem typům škol. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Účast v projektu je zcela bezplatná, navíc za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které pak mohou vyměnit za odměny. My je využíváme nejčastěji k pořízení sportovního nebo technického vybavení pro výuku.

Na podzim 2019 proběhla podzimní sběrová kampaň, během které odevzdaly školy v celé republice 97,6 tun elektra a 60,2 tuny baterií a akumulátorů. Zapojilo se do ní celkem 811 škol ve sběru elektra a 912 škol ve sběru baterií. Vybrané elektro a baterie budou přeměněny na druhotné suroviny, z nichž pak mohou vznikat nové produkty zajišťující kvalitu života.

Také na naší škole jsme uspořádali jednorázovou sběrovou akci, a to formou soutěže mezi třídami s názvem Podzimní šrotování. Během jednoho dne jsme sesbírali 794 kg elektrozařízení a 129 kg baterií, které jsme následně odevzdali k recyklaci. Ve vyhlášené kampani jsme se stali nejlepší školou v kraji ve sběru elektra (v přepočtu kg na žáka školy).

Podrobné výsledky soutěže najdete zde http://www.recyklohrani.cz/cs/news/view/438

Všem aktivním účastníkům sběru patří velké uznání za podporu udržitelného rozvoje lidské společnosti.

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky