Školní zpravodaj

Spolupráce středních škol a firem – sídlení dobré praxe

Ve středu 19. června 2024 proběhl na Střední škole průmyslové u umělecké v Opavě kulatý stůl na téma „Spolupráce středních škol a firem – sídlení dobré praxe“. Ředitel školy, Ing. Vítězslav Doleží, pořádal tuto akci ve spolupráci s paní Mgr. Michaelou Válkovou ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Akce byla pořádána v rámci projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“.

Cílem setkání bylo představit příklady dobré praxe ve spolupráci firem a škol, vzájemně se inspirovat a navázat nové kontakty. Na setkání vystoupil ředitel školy s příklady inspirativní praxe mezi jejich školou a regionálními zaměstnavateli. Dalším prezentujícím byl Ing. Miloš Rathouský – manažer pro vzdělávání ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jeho vystoupení bylo zaměřeno na téma podpory odborného vzdělávání ze strany SP ČR. Rovněž vystoupení Bc. Martina Hlisnikovského, MBA, DBA, PhD., vedoucího náboru a vzdělávání firmy Brose CZ, bylo velice zajímavé. Podělil s námi o jejich zkušenosti s duálním vzděláváním s učilišti v jejich regionu. Poslední vystoupení pana Jana Kelara, DiS. z Moravskoslezské technologické akademie bylo zaměřeno na jejich vzdělávací produkty pro střední školy tzv. Eduboxy.

Setkání se zúčastnili zástupci některých středních škol širšího regionu, zástupci firem a rovněž i zástupci vysokých škol. Akce byla velice zajímavá a počítáme i s jejím pokračováním v podobném duchu někdy v budoucnu.

Foto: Archív autora.

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky