Školní zpravodaj

Partnerství s polskou školou v rámci projektu „Otevřená zahrada (Otwarty ogród)“ – první mezinárodní setkání žáků a učitelů

Naše škola v letošním roce navázala partnerství s polskou školou uměleckého zaměření Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu v rámci projektu „Otevřená zahrada - zelená oáza pro setkávání, vědu, umění a relaxaci“, který je spolufinancován z prostředků evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu RP „Překračujeme hranice“. 
Cílem tohoto nového projektu je rozvoj přeshraniční spolupráce mezi školami v oblasti integrace vrstevníků, společný boj proti postpandemické izolaci, posilování jazykových, kulturních a sociálních kompetencí mladých lidí vstupujících na trh práce.

První setkání studentů ratibořského gymnázia s žáky našich uměleckých oborů se uskutečnilo 13. září. Návštěva žáků 1. ročníku UO SŠPU Opava v partnerské škole byla první ze série projektových aktivit na zahradě ZSO č. 1 v Kasprowiczově ulici, která byla revitalizována v rámci projektu během uplynulých letních prázdnin. Tohoto setkání se zúčastnil i ředitel naší školy Ing. Vítězslav Doleží a koordinátorka spolupráce s ratibořskou školou ZSO 1 Mgr. Lenka Kašpárková, Ph.D.

Toto první mezinárodní setkání, které pro nás připravili naši noví polští přátelé, dostalo název „Zahrady vědy (Ogrody nauki)“. V revitalizované školní zahradě se setkali polští a čeští žáci, aby se společně zúčastnili integračních aktivit a workshopů první pomoci, které zorganizovali žáci tříd biologie a zdravotnictví ZSO1. Mladí lidé rychle navázali kontakty a spolupracovali v mezinárodních týmech. Polští žáci měli pod vedením svých učitelů velmi pečlivě připravený program a získávání nových dovedností v příjemném prostředí zahrady bylo pro účastníky projektu z naší školy nejen přínosné, ale i zábavné. Setkání jim jistě zůstane dlouho v paměti a získané zkušenosti budou moci využít v situaci, kdy bude ohroženo něčí zdraví nebo život, uvádějí ZSO 1.

Mgr. Lenka Kašpárková, Ph.D. (koordinátorka spolupráce s ratibořskou školou ZSO 1)

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky