Školní zpravodaj

Naše škola uspořádala mezinárodní workshop pro partnery z Polska

Třiadvacet žáků z partnerské školy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu se 25. října 2022 zúčastnilo workshopu, který jsme uspořádali v prostorách školních dílen. Velmi rádi jsme tak našim polským přátelům oplatili pozvání a navázali na první dvě pracovní setkání, která v rámci společného mezinárodního projektu „Otevřená zahrada – zelená oáza setkávání, vědy, umění a relaxace“ proběhla v září a na začátku října v Ratiboři. O organizaci našeho workshopu se postarali učitelé a žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Tvorba hraček a herních předmětů.

Žáci se rozdělili do čtyř ateliérů po šesti. První byl ateliér zaměřený na dřevořezbu pod vedením ak. mal. Lubomíra Anlaufa, kde si žáci vyzkoušeli jednoduché řezání a sekání lipového hranolu pomocí dlát a smirkových papírů.

Druhý ateliér byl zaměřen na práci s překližkou, kde si jeho účastníci pod vedením Ing. arch. Marka Sedleckého zkusili pomalovat jednoduchý tvar z překližky a společně pak vytvořili barevný architektonický objekt.

Ve třetím ateliéru zaměřeném na tvorbu z textilu, který vedla Mgr. Gabriela Bernardová, tvořili žáci jednoduchou designovou kabelku, již mohli vyzdobit látkami, šňůrkami nebo jednoduchou výšivkou.

A nechyběl ani ateliér zaměřený na textil pod vedením Mgr. Jitky Oboňové, kde mladí umělci vyrobili podle předem určené šablony panenku UNICEF, kterou mohou po skončení akce poslat do aukce a podpořit tak očkování dětí v Africe.

Po celou dobu trvání workshopu byli polským kamarádům k dispozici studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Tvorba hraček a herních předmětů, kteří jim pomáhali s prací a také s komunikací. Nejen že tímto způsobem navazovali nové vztahy a uzavírali nová přátelství, ale zdokonalovali se i v anglickém jazyce. Zjistili tak, že odlišná národnost nebo jiný jazyk nejsou překážkou v umělecké tvorbě a v práci na společném díle.

Polští kamarádi si odvezli domů jednoduché osvědčení o účasti na workshopu, zhotovené podle návrhu MgA. Lenky Szwedové, a zůstane jim také jistě milá vzpomínka na pěkný den strávený u nás ve škole.

Text: Mgr. Jitka Oboňová
Fotografie: MgA. Lenka Szwedová
Video: Ing. arch. Marek Sedlecký
Koordinátorka spolupráce: Mgr. Lenka Kašpárková, Ph.D.

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky