Školní zpravodaj

Naše studentka vytvořila manuál pro pedagogy mateřských škol

Naše žákyně oboru Design hraček Valerie Schenková vytvořila manuál pro polytechnické vzdělávání pro pedagogy mateřských školek.

Manuál obsahuje šablony a pracovní postupy, podle nichž si děti v MŠ pod vedením svých učitelů mohou vytvářet  z papíru, textilu a dřeva nejrůznější předměty, či dokonce celá města.

Výsledkem projektu je vytvoření herního setu “Malý svět”, se kterým si mohou děti hrát. Děti se tak naučí rozpoznávat různé materiály, jejich vlastnosti a možnosti práce s nimi. Díky garanci a spolupráci s Místní akční skupinou Opavsko vzniká již dokonce i výukové video pro učitele MŠ, které jim usnadní orientaci.

Důkazem, že spolupráce žáků našich uměleckých oborů s Místní akční skupinou Opavsko je přínosná, je i následující poděkování, které naše škola obdržela od Bc. Martina Hořínka, manažera podpory vzdělávání MAP Opavsko.

“Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych touto cestou oficiálně poděkoval za spolupráci Vám, Vaší škole, Vaším pedagogům a Vaším studentům na poli polytechnického vzdělávání.

V průběhu minulého roku a následujícího školního roku spolupracujeme s paní vedoucí Mgr. Jitkou Oboňovou a paní Mgr. Gabrielou Bernardovou na tvorbě metodických materiálů pro výuku polytechniky pro mateřské školy. Bez zmíněné spolupráce by úspěch nebyl tak velký.

Dále jmenovitě bych rád poděkoval Vaší maturantce slečně Valerii Schenkové za tvorbu polytechnické metodiky Malý svět, která slouží právě pro metodické účely a pedagogy, paní MgA. Lence Szwédové za design celé práce.

Pevně věřím, že spolupráci i nadále budeme rozvíjet a udržovat. Tato spolupráce přispívá všem v Opavském regionu.

Za Místní akční skupinu Opavsko, projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání na území Opavska a Vítkovska II.

 

V úctě a s poděkováním,

Bc. Martin Hořínek

Manažer podpory vzdělávání”

 

Články v tisku:

Předchozí článek |  Zpět na přehled  | Další článek

Související články

Nejnovější články

Štítky