Pro studium ve školním roce 2024/2025 přijmeme uchazeče do oborů studia:

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů,
82-41-M/04 Průmyslový design,
82-41-M/05 Grafický design.

Informace pro uchazeče

O studiu

O oborech

Informace k přihláškám

Příprava k talentovým zkouškám

Konzultace přípravy a domácích prací

O studiu

Pro studia na uměleckých oborech naší školy je charakteristický individuální přístup ke každému tvůrci. Dáváme přednost rozmanitosti, přirozenosti a dialogu. Všichni mají přehled o dění na všech oborech. Jsme přesvědčení, že klid, soustředění na tvorbu a spolupráci jsou hodnotnější, než dravá soutěživost.
Výuku hlavních odborných předmětů podporujeme aktivitami, jako jsou návštěvy evropských galerií a architektury (Florencie, Řím, Amsterdam, Haag, Paříž), odborné praxe (plenér kresby, plenér land artu, realizace v architektuře), odborné exkurze (polygrafie, obalový průmysl, divadelní dílny) a práce na konkrétních zakázkách našich sponzorů.
Studia uzavírá maturitní zkouška z hlavního praktického předmětu, dějin výtvarné kultury, technologie, českého a anglického jazyka.

O oborech

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů (playful design)

Ve světě trvale vyhledávaný umělecký obor, zacílený na objevování nových přístupů k tvorbě, propojení celé škály uměleckých disciplín a práci s přírodními materiály. Rozvíjí hravost, empatii a citovou bohatost.
Náplní a rozsahem studia oboru je naše škola jediná v České republice.
Poptávka státních i privátních institucí a firem po spolupráci s mladými umělci už během studia dlouhodobě převyšuje časové možnosti oboru.

Studium zahrnuje navrhování a praktickou realizaci

Po absolvování oboru budete umět

Takové dovednosti uplatníte jako

Absolventi oboru nyní studují na

Hlavní odborné předměty na oboru vyučují

Mgr. Jitka Oboňová (vedoucí oboru)
akad. mal. Lubomír Anlauf
Mgr. Gabriela Bernardová
Petr Marcalík
Ing. arch. Marek Sedlecký
MgA. Lenka Szwedová

Návštěva ateliéru

 

Práce oboru

 

Realizované projekty

 

Ukázka krátkometrážní animace

82-41-M/04 Průmyslový design (produktový design)

Stále se rozvíjející obor, který se věnuje hledání harmonie mezi vzhledem, funkčností a uživatelskou přívětivostí především sériově vyráběných produktů.
Náplní studia je i vývoj novátorských konstrukčních řešení a užití nekonvenčních materiálů s ohledem na ergonomii a ekologii. Důležitým hlediskem je také ekonomičnost sériové výroby.

Studium zahrnuje navrhování a realizaci modelů

Po absolvování oboru budete umět

Takové dovednosti uplatníte jako

Absolventi oboru nyní studují na

Hlavní odborné předměty na oboru vyučují

MgA. Jan Ermis (vedoucí oboru)
MgA. Miroslav Loprais
Petr Marcalík
MgA. Jiří Štencek


Návštěva ateliéru

 

Práce oboru

82-41-M/05 Grafický design (užitá a volná grafika)

Široce zastoupený obor se věnuje standardním disciplínám vizuální komunikace i umělecké grafické tvorbě.
Cílem studia je průprava a pochopení zákonitostí grafického sdělení informací a myšlenek. Kromě funkčnosti sleduje i osobitou, estetickou a experimentální stránku tvorby. Rozvíjí také klasické výtvarné techniky a tvůrčí fotografii.
Součástí studia je praktická spolupráce na projektech pro klienty ze státní a privátní sféry.

Studium zahrnuje navrhování a realizaci

Po absolvování oboru budete umět

Takové dovednosti uplatníte jako

Hlavní odborné předměty na oboru vyučují

MgA. Mgr. Tomáš Teper (vedoucí oboru)
Mgr. Barbora Flašarová
Mgr. Lenka Kašpárková, Ph.D.
Mgr. Daniela Kubová
Ing. arch. Marek Sedlecký
MgA. Lenka Szwedová

Práce oboru

Informace k přihláškám

Přihlášky ke studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou ve střední škole se přijímají do 30. 11. 2023.

Je možné podat

V případě podání 2 přihlášek na naši školu konáte jedny talentové zkoušky platné pro oba obory.

Údaje o školách se v přihláškách uvádí v položce
Název a adresa střední školy tak, že
1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy,
2. škola a obor vzdělání se uvádí v případě podání 2 přihlášek.
Školy (obory vzdělání) se uvádí na obou přihláškách ve stejném pořadí.

Do hodnocení přijímací zkoušky se zahrnuje
vysvědčení za I. pololetí 8. třídy a II. pololetí 8. třídy ZŠ
nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Předloží-li uchazeč vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020,
nebude zahrnuto do hodnocení a bude nahrazeno výsledky na vysvědčení žáka za II. pololetí 7. třídy ZŠ.

Formulář přihlášky, lékařského posudku, další dokumenty a informace
jsou k dispozici zde.

Přihlášky je možné doručit některým z těchto způsobů:

  1. Podat osobně na sekretariátě školy v úředních hodinách:
    v pondělí - 8.00 - 11.00 hodin nebo ve středu - 8.00 - 11.00 hodin
    v době od 20. do 30. 11. 2023 denně - 8.00 - 11.00 hodin
  2. Zaslat poštou.
  3. Vhodit v obálce do poštovní schránky školy (u hlavního vchodu).

V případě doručení 2 přihlášek na naši školu (poštou nebo do schránky) vložte obě přihlášky do jedné obálky.

Informace k přihláškám, přijímacímu řízení a studiu

akad. mal. Lubomír Anlauf  - zástupce ředitele pro umělecké obory
tel. 733 674 693
anlauf@sspu-opava.cz

Příprava k talentovým zkouškám

Přihlaste se do našich přípravných kurzů kresby a modelování. Informace zde.

Připravujte se samostatně

Opatřete si

Kreslete podle skutečné předlohy především zátiší a portrét (nekreslete podle fotografie). Snažte se, aby kresby byly v životní velikosti.


Zátiší

Sestavte si jednoduché zátiší z 3 – 4 předmětů z rozdílných materiálů (nepožívejte předměty z plastů), např.:

Zátiší postavte tak, aby na něj světlo (nejlépe denní) dopadalo mírně ze strany.

Nejprve si celou kompozici lehce načrtněte a pak postupně prokreslujte.
Během kresby si stále ověřujte proporce předmětů i kompozice.
Dodržujte zákonitosti perspektivy.
Pozorujte, jak se dopadající světlo projevuje na různých tvarech.
Pokuste se zachytit charaktery materiálů.

Až kresbu dokončíte, sestavte si jiné zátiší.


Portrét (hlava, krk a ramena)

Požádejte někoho, aby vám seděl modelem
(pokud to nebude možné, můžete kreslit autoportrét v zrcadle).
Model pohodlně usaďte tak, že světlo bude dopadat mírně za strany.
Pokud vlasy výrazně zasahují přes obličej nebo zakrývají ucho, upravte je.
Oděv a vlasy by neměly překrývat ani krk.

Nejdříve hlavu, krk i ramena lehce předkreslete ve správných poměrech.
Dále rovnoměrně prokreslujte detaily, světla a stíny.
Dobře si prohlédněte tvar a plasticitu očí, uší, nosu a úst.
Věnujte pozornost napojení hlavy na krk.
Stále si ověřujte proporce a pozice detailů vůči sobě.
Snažte se správně vyjádřit projevy perspektivy (zejména u tříčtvrtečního pohledu).
Obočí, napojení chřípí nosu na líce, okraje rtů „neobtahujte“ tvrdou linkou.
Vlasy nekreslete schematicky „vlásek vedle vlásku“.

Kreslete portréty vzpřímené hlavy z různých pohledů.
 

Konzultujte přípravu a domácí práce s našimi pedagogy

Konzultace přípravy a domácích prací

Své práce můžete nafotit a zaslat nám mailem ke konzultaci.
Pomůžeme vám s korekturami kreseb i výběrem domácích prací.

Mgr. Jitka Oboňová
vedoucí oboru Tvorba hraček a herních předmětů
obonova@sspu-opava.cz

MgA. Jan Ermis
vedoucí oboru Průmyslový design
ermis@sspu-opava.cz

MgA. Mgr. Tomáš Teper
vedoucí oboru Grafický design
teper@sspu-opava.cz