Výchovné poradenství

Výchovným poradcem na škole je Ing. Alena Rolederová

Konzultační hodiny

  • středa 9:45 - 10:30 hod., pátek 10:50 - 11:35 hod., kabinet č.133 (u tělocvičny)
  • další termíny konzultací po telefonické domluvě

Kontaktní e-mail: rolederova@sspu-opava.cz

Poradenská činnost

  • v oblasti ochrany práv dítěte v oblasti integrace žáků se zdravotním postižením
  • v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami
  • v oblasti poruch učení a chování
  • profesní a kariérové poradenství

Dokumenty ke stažení:

Jak se učit na střední škole

Metodika omlouvání absence

Potvrzení absence lékařem

Prevence šikany