Umělecké obory

82-41-M/04 Průmyslový design

Obor průmyslový design je na naší škole koncipován jako souhrn základních znalostí a dovedností z oblasti průmyslového a autorského designu.

V průběhu prvního a druhého ročníku jsou žáci postupně seznamováni s možnostmi a zákonitostmi estetického působení hmoty v prostoru. Prioritou odborné výuky ve vyšších ročnících je rozvoj tvůrčího myšlení, jež je nezbytnou výbavou každé umělecké osobnosti. K řešení zadaných konkrétních, ale i abstraktních témat žáci využívají nejen znalosti technologie a konstrukce, které nabývají v samostatných předmětech, ale také poznatků z ergonomie, psychologie či dějin designu. Doprovodné předměty se soustředí na rozvoj kresebného a modelovaného projevu i dovedností potřebných pro počítačovou vizualizaci. Hlavním cílem klauzurních prací, které žáci v závěru každého pololetí obhajují před komisí pedagogů, je kultivovat schopnost komplexní prezentace vlastních projektů žáků.

Po ukončení studia na naší škole se absolventům nabízí možnost práce v designérských nebo grafických studiích; mnozí se však rozhodnou pro další studium na vysokých školách.

ŠVP oboru Průmyslový design (.pdf)

Album: Umělecké obory - design

82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů

Studium tohoto oboru je zaměřeno na samostatnou návrhářskou práci v oblasti designu hraček a užitých předmětů pro děti. Základními předpoklady uchazečů jsou výtvarná kreativita i řemeslná zručnost; obojí využijí při tvorbě hraček z různých materiálů.

V rámci výuky na střední škole se žáci obeznámí s technikou výroby, technologií, teorií a psychologií barev i všeobecnou historií hraček. Naučí se samostatně navrhovat design hraček a užitých předmětů pro děti; pomohou jim k tomu také hodiny kresby, modelování, počítačové 3D grafiky nebo základů fotografie.

Na konci studia jsou schopni realizovat vlastní umělecké záměry: studovat podklady a na jejich základě vypracovat výtvarný návrh i s technickou dokumentací, správně zvolit materiál a pracovní postup pro zhotovení výrobku, vytvářet umělecké výrobky v oblasti papírové, textilní nebo dřevěné hračky.

Naši absolventi jsou díky tomu kvalitně připraveni jak pro případné další studium na vysokých školách uměleckého zaměření, tak i pro vlastní uměleckou tvorbu spojenou s kouzelným dětským světem.

ŠVP oboru Tvorba hraček a herních předmětů (.pdf)

Album: Umělecké obory - hračka

82-41-M/05 Grafický design

Součástí studia oboru je jak užitá grafika (grafický design), tak volná grafická tvorba využívající rozmanitých výtvarných technik.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby znakem, symbolem i písmem dokázali vyjádřit svou myšlenku, osobitý pohled na svět. Vlastní návrhy i jejich praktickou realizaci konzultují se svými učiteli, jejichž hlavní snahou je rozvíjet talent svých žáků a zároveň je naučit všem potřebným dovednostem uměleckého řemesla. Ty získávají budoucí výtvarníci v odborných předmětech: písmo, fotografie, výtvarná příprava, grafické techniky… V průběhu studia se rovněž seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, grafickou úpravou knih, zpracováním firemního loga i kompletních propagačních materiálů. Vedle tradičních grafických prostředků se pro svou práci naučí používat moderní počítačovou techniku, bez nichž se současný grafik už neobejde.

A kde absolventi tohoto bouřlivě se vyvíjejícího oboru nacházejí uplatnění? Zejména v reklamním a marketingovém průmyslu jako samostatní výtvarníci, ale i  jako zaměstnanci reklamních studií nebo agentur.

ŠVP oboru Grafický design (.pdf)

Album: Umělecké obory - grafika 

 

Vyjádření České školní inspekce k ŠVP školy