Umělecká rada

Umělecká rada je poradním orgánem ředitele školy. Schází se jednou za měsíc a formuluje dlouhodobé a střednědobé vize rozvoje uměleckých oborů.

Členové umělecké rady:

ak. mal. Lubomír Anlauf, vedoucí oboru studia Grafický design, anlauf@sspu-opava.cz

Mgr. Gabriela Bernardová, vedoucí oboru studia Tvorba hraček a herních předmětů, bernardova@sspu-opava.cz

MgA. Jan Ermis, vedoucí oboru studia Průmyslový design, ermis@sspu-opava.cz

ak. mal. Lubomír Anlauf, vedoucí umělecké rady SŠPU v Opavě, anlauf@sspu-opava.cz