Technické obory

Dny otevřených dveří na naší škole

  • Úterý 13. 11. 2018 od 14:00 do 17:00 hod.
  • Úterý 15. 1. 2019 od 14:00 do 17:00 hod.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ se zaměřením na výpočetní techniku

Studium oboru připravuje absolventy, kteří mohou hledat uplatnění především ve strojírenských firmách jako konstruktéři, technologové, v odděleních řízení a kontroly jakosti, zpracování technickoekonomických informací, v provozu jako mistři, normovači apod. Pilířem teoretické odborné přípravy jsou zejména předměty strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, mechanika a technické kreslení. Samozřejmou součástí výuky jsou praktická cvičení v dílnách a praxe ve strojírenských firmách během třetího ročníku. Moderní strojírenství se však již neobejde bez pomoci počítačů.

Žáci se seznamují s prací na počítači při ovádání běžných aplikací a při používání Internetu. Učí se konstruovat v systémech CAD, a programovat CNC stroje.

Plná verze ŠVP oboru STROJÍRENSTVÍ se zaměřením na výpočetní techniku je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy v době úředních hodin.

Studium oboru StrojírenstvíStudium oboru StrojírenstvíStudium oboru StrojírenstvíStudium oboru Strojírenství

ŠVP oboru Strojírenství (.pdf)

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové sítě a programování

Cílem oboru je připravit absolventy, kteří by našli uplatnění na místech počítačových odborníků pro správu sítí, servis a prodej výpočetní techniky, tvorbu aplikačních programů apod. Základní odborné znalosti a dovednosti získávají žáci v rámci předmětů programové a technické vybavení počítačů, programování, počítačová grafika, elektrotechnika, automatizace a informační systémy. Od třetího ročníku se v rámci praktických cvičení specializují na správu počítačových sítí nebo tvorbu počítačových aplikací. Během praxe ve firmách hledají náměty pro svou závěrečnou studijní práci, kterou prezentují při veřejných obhajobách. Významnou složkou odborné přípravy je také ekonomické vzdělání, které se může stát vhodným základem i pro samostatnou podnikatelskou činnost.

Plná verze ŠVP oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na počítačové sítě a programování je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě školy v době úředních hodin.

ŠVP oboru Informační technologie (.pdf)

 

Vyjádření České školní inspekce k ŠVP školy