Žáci

Technické obory - studuje 272 žáků v 10 třídách
Uměleckoprůmyslové obory - studuje 95 žáků ve 4 třídách, rozděleni dále podle oborů

Všechny obory školy - studuje 367 žáků ve 14 třídách

I. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV1A Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Karel Procházka 31 31 0
SV1B Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Dušan Galis 15 15 0
IT1 Informační technologie Mgr. Kateřina Čechová 32 30 2
U1 Uměleckoprůmyslové obory MgA. Lenka Szwedová 25 2 23
II. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV2A Strojírenství se zaměřením na VYT Mgr. et Bc. Eva Vengřínová 31 31 0
SV2B Strojírenství se zaměřením na VYT Mgr. Jana Žídková 17 17 0
IT2 Informační technologie Mgr. Pavel Hulva 26 26 0
U2 Uměleckoprůmyslové obory Mgr. Bc. Pavla Nedopilková 23 2 21
III. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV3 Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Iva Procházková 32 32 0
IT3 Informační technologie Mgr. Šárka Šmehýlová 29 29 0
U3 Uměleckoprůmyslové obory Mgr. Martina Hulvová 24 4 20
IV. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV4 Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Alena Rolederová 32 32 0
IT4 Informační technologie Mgr. Edita Binarová 27 26 1
U4 Uměleckoprůmyslové obory  MgA. Miroslav Loprais 23 5 18