Žáci

Technické obory - studuje 281 žáků v 11 třídách
Uměleckoprůmyslové obory - studuje 96 žáků ve 4 třídách, rozděleni dále podle oborů

Všechny obory školy - studuje 377 žáků ve 15 třídách

I. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV1A Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Pavel Čajka 31 31 0
SV1B Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Hynek Palát 18 18 0
IT1 Informační technologie Mgr. Edita Binarová 32 31 1
U1 Uměleckoprůmyslové obory Mgr. Dieter Schallner 25 7 18
II. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV2A Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Karel Procházka 24 24 0
SV2B Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Dušan Galis 18 18 0
IT2 Informační technologie Mgr. Kateřina Čechová 32 30 2
U2 Uměleckoprůmyslové obory MgA. Lenka Szwedová 25 2 23
III. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV3A Strojírenství se zaměřením na VYT Mgr. et Bc. Eva Vengřínová 28 28 0
SV3B Strojírenství se zaměřením na VYT Mgr. Jana Žídková 18 18 0
IT3 Informační technologie Mgr. Pavel Hulva 27 27 0
U3 Uměleckoprůmyslové obory Mgr. Bc. Pavla Nedopilková 21 2 19
IV. ročník
Třída Obor Třídní učitel Žáků Chlapci Dívky
SV4 Strojírenství se zaměřením na VYT Ing. Iva Procházková 27 27 0
IT4 Informační technologie Mgr. Šárka Šmehýlová 26 26 0
U4 Uměleckoprůmyslové obory Mgr. Martina Hulvová 25 5 20