Spolupráce

Předávání cambridgeských jazykových certifikátů

Dne 22. a 23. června studenti naší školy skládali jazykové cambridgeské zkoušky na úrovni B1 – PET, B2 – FCE a C1 – CAE, které jsou na naší škole organizovány ve spolupráci s jazykovou školou Hello. Kandidáti byli v těchto dvou dnech prověřeni ze čtyř jazykových dovedností – čtení, psaní, poslechu a konverzace v angličtině.

Spolupráce pro budoucnost - stáž žáků ze ZŠ TGM

Možnost vytvořit si vlastní webové stránky, blog nebo internetový obchod – to je v dnešní době obrovská výhoda v téměř jakémkoliv odvětví. Proto vznikla spolupráce mezi Střední školou průmyslovou a uměleckou a Základní školou T. G. Masaryka v Opavě.

Výtvarný Workshop pro žáky 2. stupně ZŠ

Naše škola SŠPU, Opava pořádá ve dnech 10. a 11. 10. 2017 VI. ročník workshopu ,,Život ve městě“ pro žáky 2. stupně ZŠ, na který bychom vaše žáky touto cestou rádi co nejsrdečněji pozvali. Téma pro tento ročník je "Zvíře ve městě".

Žáci budou tvořit po oba dny pod vedením našich pedagogů. Otevřeno bude celkem 6 ateliérů:
kresba (max. 10 žáků)

Opavská průmyslovka získala darem moderní CNC stroje

K dalšímu zkvalitnění odborné výuky na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě přispějí dva moderní programovatelné obráběcí stroje – CNC soustruh a CNC frézka. Jak nám potvrdil ředitel školy Ing.

Firmy podporují výuku jazyků

Na trhu práce je velká poptávka po absolventech technických oborů, kteří jsou kvalitně připraveni nejen po odborné stránce, ale také vybaveni dobrou znalostí cizích jazyků. Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě má díky podpoře sponzorských firem sdružených do programu „Naše škola“ další jazykovou učebnu.

Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor?

V pondělí 19. prosince se žáci čtvrtého ročníku oboru informační technologie zúčastnili zajímavého workshopu, který vedli zástupci firmy OKIN BPS. Hlavním smyslem akce bylo přiblížit budoucím absolventům průběh výběrového řízení a poskytnout jim cenné rady i doporučení, které mohou přispět k úspěšnému zvládnutí přijímacího pohovoru.

Prezentace ateliérů FaVU VUT Brno

V pátek 11. 11. 2016 proběhla na naší škole prezentace ateliérů FaVU VUT Brno. Studium v uměleckých ateliérech na Fakultě výtvarných umění přijeli představit BcA. Lukáš Kijonka (asistent Ateliéru Grafický design 1) a MgA. Tomáš Skalík (doktorand Ateliéru sochařství 2). Po prezentaci měli naši žáci možnost konzultovat své práce.

Merkur 2016 - soutěž pro žáky základních škol

Ve středu 15. června 2016 uspořádala Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě již sedmý ročník soutěže "Stavíš, stavím, stavíme, nejlepšího odměníme", která je určena pro tříčlenné týmy žáků základních škol.

Hodina s Američany

Ve dnech 16. a 17. června probíhala výuka angličtiny na naší škole poněkud netradičně. Namísto paní učitelky na žáky čekalo šest mladých Američanů, kteří měli připraveny různé aktivity, komunikační hry a konverzační kroužky. V rámci hodiny také prezentovali svůj program pro letní tábor s rodilými mluvčími, který se uskuteční na Malé Morávce v termínu 30. 7. – 6. 8. 2016.

Syndikovat obsah