Mechatronika

Naše škola byla vybrána jako garant výuky mechatroniky na středních školách v opavském regionu.

Projekt, označený CZ.1.10/2.1.00/19.01196, je podporován Moravskoslezským krajem a podílí se na něm několik technicky zaměřených odborných středních škol.

Hlavním cílem projektu, v jehož rámci vznikla specializovaná učebna, je podpořit zájem mladých lidí o technické obory a do budoucna zajistit pro výrobní firmy kvalifikované technicky zdatné pracovníky.  Učebna je  vybavena speciálními učebními pomůckami určenými k demonstraci pneumatických ovládacích obvodů. Bude rovněž využívána k výuce elektrotechniky a základů automatizace se zaměřením na programovatelné automaty PLC.

Mechatronika Mechatronika

Mechatronika

Mechatronika Mechatronika

Mechatronika

Mechatronika Mechatronika