Program "Naše škola"

Ředitel Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě, příspěvkové organizace, Ing. Vítězslav Doleží, se v pátek 26. 9. 2014 dohodl se zástupci opavských strojírenských firem na oboustranné neformální spolupráci, která se uskuteční v nadcházejícím období.

Cíle programu:

  • Zvýšit úroveň vzdělávání žáků technických oborů školy.
  • Zvyšování technické odbornosti pedagogických pracovníků školy.
  • Propagace školy v následujícím období tak, aby zájem o studium na škole byl natolik veliký, že nám zřizovatel (MSK) nejpozději za dva roky povolí otevřít dvě strojírenské třídy v ročníku při předpokladu plného naplnění tříd kvalitními žáky.
  • Pomoc spřátelených firem naší škole po hmotné stránce.

Podrobnější informace o projektu - dokument PDF

Program Naše škola